Rozvoj čtenářské gramotnosti v MŠ Lechowiczova

Zobrazit: Rozvoj čtenářské gramotnosti v MŠ Lechowiczova

V minulém roce zrealizovala MŠ Lechowiczova projekt s názvem „Pro děti má čtení smysl, otevře jim srdce, mysl“, který byl zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti u nadaných a talentovaných dětí. Tento projekt byl financován z rozpočtu statutárního města Ostrava v rámci programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu.

V rámci projektu byly zakoupeny knihy a vhodné učební pomůcky, které přispívají ke vzdělávání dětí v rámci předčtenářské gramotnosti. Také byly zrealizovány divadelní programy nabízené spolkem THeatr ludem a děti měly možnost navštívit divadelní představení v Divadle loutek Ostrava či v Divadle Jiřího Myrona. Tyto edukační programy seznámily děti i pedagogy s novými tvořivě praktickými činnostmi, které rozvíjí soustředěný poslech, kooperaci a spolupráci. Děti absolvovaly exkurze do České televize či do firmy Havířovsko-karvinský kovo klastr, z.s.

Velkým přínosem realizovaného projektu je aktivní činnost Klubu Kolibřík, který je zaměřen na rozvoj předčtenářské gramotnosti a propagaci čtenářství v rámci celé mateřské školy. V klubu se pojí kreativita s požitkovými hrami, kde mají děti možnost rozvíjet svou fantazii, prohlubovat zájem o poslech textu s porozuměním a spolupracovat na reprodukci příběhu podle poslechu.

Mateřské škole se v rámci projektu podařilo vytvořit venkovní čítárnu. Originální knihobudku s názvem „Knihoul“ zrealizoval řezbář Stanislav Filip, se kterým škola navázala spolupráci. Slavnostní otevření na celoškolní akci pro děti a rodiče se uskutečnilo v minulém roce.

Zdroj: Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace