Strojařem snadno a hravě

Zobrazit: Strojařem snadno a hravě

Vyzkoušet si technické činnosti a poznat technická povolání na akci s názvem STOJAŘEM SNADNO A HRAVĚ přišlo na ZENGROVKU skoro 90 deváťáků základních škol z Ostravy. Akce se konala ve dnech 3. a 31.10. 2023 na Střední průmyslové škole, Ostrava-Vítkovice.

Žáci modelovali v programu Autodesk Inventor, dověděli se mnohé o metodice navrhování a konstruování, zapojili se do digitálního světa programovatelných robotů, seznámili se s 3D tiskem, aktivitami v učebně virtuální reality a jejím využitím v praxi. Byly pro ně připraveny manuální činnosti ve školních dílnách, kde si vyzkoušeli kování, svařování, soustružení, zapojování elektrických obvodů a mnoho dalšího. Jejich práce měla konkrétní výsledek, domů si odnesli vlastní výrobky. Kovali podkovy, soustružili figurky ze dřeva, vyráběli hmyzí domky či gravírovali podle zvolené předlohy.

Součástí projektových dní bylo i představení technických firem, které žákům umožnily zprostředkovávání lepšího poznání špičkových pracovníků v technických oborech, společné sdílení zkušeností, podporu technického vzdělávání a ovlivňování postojů k technickým oborům. I společnosti ABB s.r.o., ROMOTOP spol. s r. o., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a VÍTKOVICE STEEL, a. s. si pro žáky připravily zajímavé soutěžní kvízy.

Zdroj: Ing. Andrea Modrovská, Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace