Aktuality

Zobrazit: Propojení světa kultury, umění a pohybu v ostravských školách

Propojení světa kultury, umění a pohybu v ostravských školách

Statutární město Ostrava, s partnerem Cirkus trochu jinak, z.s., realizuje další kreativní projekt, jenž získal dotaci ve výši 472 tis. Kč z Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce. Projekt s názvem Propojení světa kultury, umění a pohybu směřuje k rozvoji kreativního ...
Zobrazit: 3. ročník OSH – rekapitulace roku 2022

3. ročník OSH – rekapitulace roku 2022

Od září do prosince roku 2022 město Ostrava uspořádalo ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů 18 obvodních a 13 okresních kol. Žáci soutěžili v atletickém čtyřboji, přespolním běhu, přehazované, šplhu a florbalu. Do těchto aktivit bylo zapojeno 41 ostravských ...
Zobrazit: Letem světem

Letem světem

Mateřská škola Staňkova realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt „Letem světem“. Projekt byl realizován v několika fázích. Na začátku roku paní učitelky připravily témata a přehled aktivit, které byly následně realizovány. V rámci projektových dnů děti ve fantazii navštívily Evropu, ...
Zobrazit: Zlaté michálkovické ručičky

Zlaté michálkovické ručičky

Základní škola U Kříže 28 realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy svůj projekt „Zlaté michálkovické ručičky“. Tento projekt se zaměřil na podporu řemesel a rukodělných činností. V listopadu se škola proměnila v jakousi manufakturu, kde žáci ve třídách, na chodbách, ale ...
Zobrazit: Metodické setkání sociálních pedagogů

Metodické setkání sociálních pedagogů

Zveme Vás na metodické setkání sociálních pedagogů ( či jiného pracovníka ŠPP) dne 16.01.2023 od 12:30 hodin. Téma: práce s žáky a jejich rodinami ze SVL/ohrožených chudobou/ohrožených sociálním vyloučením. Metodické setkání se bude konat v prostorách MMO, místnost č. 406. ...
Zobrazit: Proběhl Okresní přebor družstev škol v šachu kategorie A

Proběhl Okresní přebor družstev škol v šachu kategorie A

Dne 2. 12. 2022 se uskutečnil ve Středisku volného času Korunka Okresní přebor družstev škol v šachu kategorie A, který proběhl ve spolupráci s Městským šachovým svazem Ostrava. Turnaj byl určen pro žáky 1.-5. tříd. Přihlásilo se celkem 20 čtyřčlenných ...
Zobrazit: Žákovské parlamenty ZŠ byly podpořeny formou participativních rozpočtů

Žákovské parlamenty ZŠ byly podpořeny formou participativních rozpočtů

Parlament dětí a mládeže města Ostravy zahájil ve spolupráci se Střediskem volného času Korunka (koordinátor parlamentu) a města v roce 2022 aktivity vedoucí ke vzniku rozvoje žákovských parlamentů na ostravských základních školách, a to v rámci projektu „Bo nám to není ...
Zobrazit: Podpora čtenářství v ZŠ J. Šoupala

Podpora čtenářství v ZŠ J. Šoupala

Přinášíme vám příklady dobré praxe ze Základní školy Ostrava – Poruba, J. Šoupala 1609, p.o., kde se mj. zaměřují na podporu čtenářství. Školní knihovnice Mgr. Táňa Hlavatá popisuje: „Rozvoj čtenářství na Šoupalce jsme pojali velkoryse a od roku 2016 zavedli na druhém ...
Zobrazit: Polytechnická soutěž „Šroubek, dřívko, kladívko“

Polytechnická soutěž „Šroubek, dřívko, kladívko“

Středisko volného času Korunka realizovalo soutěž, které se zúčastnilo 93 soutěžních kolektivů a jednotlivců z mateřských a základních škol z Ostravy. Počet přihlášených dětí do prvního ročníku polytechnické soutěže všechny velmi mile překvapil. „Jsme velmi rádi, že právě vy – ...
Zobrazit: Zveme Vás na debatu o alternativním školství!!!

Zveme Vás na debatu o alternativním školství!!!

Statutární město Ostrava Vás zve na debatu Dát škole křídla, která se bude zaměřovat na téma „Čtyři alternativy u jednoho stolu“. KDY?30. listopadu 2022 od 18. hodin KDE?Centrum PANT, Čs. legií 1222/22, Ostrava . . O ČEM DEBATA BUDE?  Poptávka ...
Zobrazit: Mentoring Davida Valíčka na Základní škole Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace

Mentoring Davida Valíčka na Základní škole Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace

V rámci projektu Fajne školní bistro proběhl dne 24. 11. 2022 na Základní škole Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace mentoring Davida Valíčka. Nechyběli ani tradiční partneři, žáci Střední školy společného stravování, Krakovská ul 1095/33, Ostrava- Hrabůvka, příspěvková organizace – oboru ...
Zobrazit: „Fajne školní bistro“ – celoměstské finále soutěže ve vaření kuchařek

„Fajne školní bistro“ – celoměstské finále soutěže ve vaření kuchařek

Statutární město Ostrava, Odbor školství a vzdělávání realizoval ve spolupráci se Střední školou společného stravování, Krakovská 1095/33, Ostrava-Hrabůvka dne 23. 11. 2022 celoměstské finále soutěže ve vaření kuchařek školních jídelen základních škol „Fajny školní oběd“. 5 kuchařek předvedlo své kulinářské ...