Aktuality

Zobrazit: Prázdninový program v Dolní oblasti Vítkovice

Prázdninový program v Dolní oblasti Vítkovice

Dolní oblast Vítkovice nabízí každý prázdninový víkend program ve Velkém i Malém Světě Techniky, díky kterému se budete cítit jako v cizí zemi. Červen byl ve znamení Itálie. Červenec patřil americkému stylu a měsíc srpen dovolí nahlédnout návštěvníkům do provoněné Francie. ...
Zobrazit: Polytechnické vzdělávání v ostravských mateřských školách a na prvním stupni základních škol

Polytechnické vzdělávání v ostravských mateřských školách a na prvním stupni základních škol

V průběhu školního roku probíhaly lekce a projektové dny polytechnického vzdělávání programu Malá technická univerzita v několika ostravských mateřských školách. Vzdělávací program Malá technická univerzita Projekt Malá technická univerzita (MTU) má co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa ...
Zobrazit: Pozvání na seminář pro zpracovatele žádostí v oblasti školství a oblasti vzdělávání a talentmanagementu

Pozvání na seminář pro zpracovatele žádostí v oblasti školství a oblasti vzdělávání a talentmanagementu

Srdečně Vás zveme na seminář pro zpracovatele žádostí o dotace v oblasti školství a v oblasti vzdělávání a talentmanagementu, který se uskuteční dne 27.08.2020 v 10:00 hod. v budově Magistrátu města Ostravy v místnosti č. 306. Na semináři se dozvíte ...
Zobrazit: Předškoláci se učí hravou angličtinu

Předškoláci se učí hravou angličtinu

Statutární město Ostrava finančně podpořilo systematickou výuku anglického jazyka v Univerzitní mateřské škole Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v období od 1. července 2019 do 30. června letošního roku. Školka do projektu zařadila všechny děti starší tří let. Rozdělila ...
Zobrazit: Podpora rozvoje oboru vzdělávání Ortoticko – protetický technik Střední odborné školy AHOL

Podpora rozvoje oboru vzdělávání Ortoticko – protetický technik Střední odborné školy AHOL

Od zahájení projektu Podpora rozvoje oboru vzdělávání Ortoticko – protetický technik AHOL SOŠ podporovaného statutárním městem Ostrava uplynulo již několik měsíců. Jaký přínos znamenal pro žáky AHOL Střední odborné školy ve Vítkovicích projekt realizovaný z programu na podporu vzdělávání a ...
Zobrazit: Mistři stavitelé v mateřské škole Za Školou

Mistři stavitelé v mateřské škole Za Školou

Mateřská škola Za Školou 1 v Ostravě- Zábřehu se díky finanční spoluúčasti statutárního města Ostrava pustila do projektu, který rozvíjí polytechnické vzdělávání předškolních dětí, jejich manuální zručnost a mentální dovednosti. „Polytechnické vzdělávání rozvíjí nejen technickou představivost dětí, ale také analyticko-syntetické, kritické, ...
Zobrazit: První rok projektu RRP OV III

První rok projektu RRP OV III

Máme za sebou téměř první rok projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“. Z tohoto důvodu jsme prováděli monitoring potřeb škol formou řízeného rozhovoru s ředitelem či ředitelkou školy. Z jednotlivých rozhovorů vyplynulo, že mezi své největší ...
Zobrazit: Žáci gymnázia zvládají i náročné mezinárodní jazykové zkoušky

Žáci gymnázia zvládají i náročné mezinárodní jazykové zkoušky

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida z Poruby využilo ve školním roce 2019/2020  neinvestiční dotaci statutárního města Ostravy na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky. „Dotaci ve výši 480 tisíc korun jsme využili na pořízení učebních pomůcek, především na cizojazyčné učebnice pro bilingvní výuku ...
Zobrazit: Prázdniny v pohodě v Ostravě – Porubě

Prázdniny v pohodě v Ostravě – Porubě

Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti Městského obvodu Ostrava-Poruba uspořádal   od 13. do 17. července 2020 tradiční příměstský tábor nazvaný Prázdniny v pohodě. Táborovou základnu tvořilo Centrum volného času v ulici Otakara Jeremiáše, kde se scházely více jak dvě desítky ...
Zobrazit: Koncepce technického vzdělávání v MŠ Hornická 43A

Koncepce technického vzdělávání v MŠ Hornická 43A

Projekt TETA IV., který je spolufinancován statutárním městem Ostrava z programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu realizuje Mateřská škola Hornická 43A v Ostravě. Projekt navazuje a propojuje projekty z předchozích tří let. „Díky této návaznosti s charakterem sněhové koule, kdy bylo zdokonalováno vše předcházející ...
Zobrazit: Vyhodnocení pilotního programu na podporu Kariérového poradenství    na základních školách v rámci ORP Ostrava

Vyhodnocení pilotního programu na podporu Kariérového poradenství na základních školách v rámci ORP Ostrava

Statutární město Ostrava v roce 2019 pilotně realizovalo Projekt na podporu kariérového poradenství na základních školách. Smyslem a cílem projektu bylo zavedení pozice kariérového poradce(KP) na základních školách, ideálně odděleně od pozice výchovného poradce, a to včetně jeho metodické podpory a ...
Zobrazit: Středisko volného času z Moravské Ostravy pořádá pobytové a příměstské tábory

Středisko volného času z Moravské Ostravy pořádá pobytové a příměstské tábory

Středisko volného času Ostrava–Moravská Ostrava pořádá v tomto roce zajímavé příměstské a pobytové tábory pro děti různých věkových kategorií. Dva pobytové tábory se budou konat v srpnu na turistické základně SVČ v osadě Klokočůvek v Oderských vrších. První turnus v období od 1. 8. do ...