Aktuality

Příměstské tábory ve Světě techniky

Svět techniky v Dolní oblasti VÍTKOVICE pořádá atraktivní letní příměstské a pobytové tábory pro děti ve věku 5-13 let. Celkem pět příměstských táborů se uskuteční v průběhu července a srpna ve Světě techniky. Každý turnus bude tématicky odlišný. Děti budou ...číst více

Video příspěvek asistentek sociální inkluze

V srpnu 2020 končí další z úspěšných projektů města Ostravy „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II“, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144. Cílem projektu je zavedení koordinovaného přístupu pro zajištění kvalitního zejména předškolního vzdělávání pro všechny děti ve městě Ostrava ...číst více

Z předškoláků se stali badatelé a objevitelé

Jak probudit v předškolních dětech zájem o objevování zajímavostí v přírodě, biologii nebo vesmíru? Město Ostrava podpořilo z programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu projekt Univerzitní mateřské školy VŠB-TU Ostrava nazvaný Malí objevitelé a badatelé. „Pedagogové nejdříve prostřednictvím nejrůznějších úkolů zjišťovali nadání. Děti ...číst více

Výstava ve foyer Nové radnice Jsem stipendista města Ostravy

„Město Ostrava dlouhodobě podporuje stipendijní program. Stipendia nadaným studentům umožní, aby se věnovali studiu i vědeckému bádání a nemuseli trávit čas na brigádách. Věřím, že studenti budou díky stipendiu všude šířit dobrou značku Ostravy,“ řekla na úvod výstavy náměstkyně primátora ...číst více

Závěrečná konference projektu RRP OV II

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II, který si klade za cíl podporu inkluzivního vzdělávání na území města Ostravy, se blíží ke svému plánovanému konci. Projekt ukončí svou realizaci ke dni 31. 8. 2020, z tohoto důvodu ...číst více

Myšlenková mapa v 1. třídě, Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804

Prvňáčci se v rámci prvouky pustili do tvoření myšlenkové mapy na téma – Povolání. Někteří se pokusili doplnit ji malými srozumitelnými nákresy – piktogramy……., …jiní to vzali „zguntu“, třeba Hynek se svými ...číst více

Noc vědců

Jeden den v roce jsou na stovkách míst v Evropě ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny univerzity, vědecká a výzkumná pracoviště, science centra a další pracoviště, ve kterých se zdarma konají komentované prohlídky, populárně vzdělávací přednášky, workshopy, experimenty, zábavné pokusy, ...číst více

Hledáme speciálního pedagoga!

Aktuálně pro projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III hledáme speciálního pedagoga na plný úvazek! Nabízená pozice je volná od 1. 9. 2020 na základní škole Generála Janka (webová stránka školy zde). V případě zájmu či doporučení ...číst více

Aktuality ze Světa Techniky

V tomto těžkém a náročném období pro máme pro ředitele mateřských škol a základních škol pozitivní informace. S postupným rozvolňováním mimořádných opatření a zároveň s postupným znovuotevíráním mateřských a základních škol se na znovuotevření intenzivně a pečlivě připravuje také Svět Techniky v Dolní ...číst více

MS Pakt – pokračujeme v rozvoji systému kariérového poradenství na ostravských základních školách

Dalších 13 poradců dnes zahájilo vstupní vzdělávání. Tématem „Vývoj a přístupy v kariérovém poradenství“ je provází Iva Kirovová Účastnící mají třeba i takováto očekávání: „Podílet se na rozvoji klíčových kompetencí pro vstup našich žáků do budoucího profesního života a naplňovat ...číst více

RRP OV III – Metodická setkání

Minulý týden se v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“ konaly tři metodická setkání. Setkali se speciální pedagogové, sociální pedagogové a školní psychologové. V pondělí 11. 5. 2020 proběhlo metodické setkání speciálních pedagogů, kterého se ...číst více

VŠB – TUO ve spolupráci s ostravskými školami pomáhají v boji proti koronaviru

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s ostravskými školami pomáhají s výrobou ochranných pracovních štítů pro zdravotníky, další příslušníky složek integrovaného záchranného systému, ale nejen pro ně. V koordinaci pomáhá také informační centrum zřízené na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB. Do ...číst více