Inspirativní workshop Inovační safari v rámci podpory kariérového poradenství

Zobrazit: Inspirativní workshop Inovační safari v rámci podpory kariérového poradenství

Žáci 8. ročníku Základní školy MUDr. Emílie Lukášové a Klegova prozkoumali svět inovací na workshopu Inovační safari. Jednalo se o výjimečný workshop, který proběhl v Moravskoslezském inovačním centru (MSIC). Tato akce byla součástí přípravy žáků na budoucí volbu povolání a přinesla jim cenné informace a zkušenosti z oblasti inovací a podnikání.

V rámci workshopu se žáci seznámili jednak s činností a aktivitami MSIC, které podporuje inovace a spolupráci mezi firmami, výzkumnými institucemi a veřejným sektorem. A dále se během interaktivních prezentací dozvěděli, jak by se i oni mohli v budoucnu zapojit do spolupráce s touto organizací a přispět k rozvoji inovací v regionu.

Jedním z hlavních bodů programu bylo objasnění pojmů jako podnikání, podnikavost, cirkulární ekonomika, start-upy a udržitelnost výroby a výrobků. Tyto koncepty jsou klíčové pro pochopení moderního podnikatelského prostředí a udržitelného rozvoje, což bylo pro žáky velkým přínosem.

V rámci prezentace firem se představila společnost FORVIA HELLA, která je známá výrobou světlometů pro automobilové značky jako BMW nebo Mercedes. Žáci měli možnost prohlédnout si jednotlivé typy světlometů, součástky a princip výroby. Dozvěděli se, co vše předchází tomu, než se světlomet vyrobí, jaké musí mít vlastnosti a jaká specifika musí splňovat. Během diskuze měli možnost dozvědět se více o inovacích v automobilovém průmyslu.

Dalším zajímavým bodem programu byla návštěva studia Perun Creative, které se specializuje na vývoj počítačových her a tvorbu grafiky. Žáci se zde seznámili s procesem vývoje her, od počátečního konceptu až po finální produkt. Tato návštěva byla pro mnohé z nich inspirativní, neboť počítačové hry patří mezi jejich oblíbené zájmy.

Workshop Inovační safari v MSIC byl pro žáky 8. A nejen vzdělávací zkušeností, ale také motivací k dalšímu studiu a zájmu o moderní technologie a podnikání.

„Bylo to úžasné vidět, jak se věci, které nás baví, mohou stát naším budoucím povoláním,“ řekl jeden ze žáků.

Žáci se shodli na tom, že podobné akce jsou důležité pro rozvoj jejich dovedností a orientaci v současném světě. Díky Inovačnímu safari nyní mají žáci jasnější představu o tom, jaké možnosti jim nabízí budoucnost a jak mohou své zájmy a nadání uplatnit v praxi.