Kariérové poradenství

Zobrazit: ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2021/2022

ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2021/2022

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti a Úřadem práce České republiky připravuje pro žáky a uchazeče o studium na středních školách ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2021/2022. Online veletrh proběhne od 15. do 24. listopadu 2021. Vše podstatné naleznete na ...
Zobrazit: Vyhlášení „Výzvy na podporu kariérového poradenství z rozpočtu SMO na rok 2022“

Vyhlášení „Výzvy na podporu kariérového poradenství z rozpočtu SMO na rok 2022“

Statutární město Ostrava vyhlašuje (na základě usnesení rady města č. 07756/RM1822/120 ze dne 19.10.2021) „Výzvu na podporu kariérového poradenství z rozpočtu SMO na rok 2022„. Lhůta pro podání žádosti: od 25.10. 2021 do 10.11.2021.  Účel poskytnutí peněžních prostředků:Výzva je zaměřena na finanční podporu kariérového poradenství (pozic kariérových ...
Zobrazit: Vyhlášení 13. ročníku Národní ceny kariérového poradenství

Vyhlášení 13. ročníku Národní ceny kariérového poradenství

Cílem soutěže je podpořit rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání, sbírat příklady dobré praxe a inspirovat kariérové poradce v České republice i v Evropě v jejich práci. Hlavní cenou je účast na zahraničním vzdělávacím kurzu nebo konferenci. Kdo se může přihlásit: *organizace (mateřské, ...
Zobrazit: SCHOOL FRIENDLY – vyhlášení soutěže pro firmy spolupracujícími se školami

SCHOOL FRIENDLY – vyhlášení soutěže pro firmy spolupracujícími se školami

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje vyhlašuje IV. ročník soutěže pro ocenění firem, které spolupracují a podporují různé typy škol Společným jmenovatelem ve všech kategoriích bude podpora spolupráce škol a firem v našem Moravskoslezském kraji. Tato soutěž má za cíl propojovat, sdílet a posouvat kupředu ...
Zobrazit: OSTRAVA INSPIRUJE SVÝM KARIÉROVÝM PORADENSTVÍM NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH JINÁ MĚSTA

OSTRAVA INSPIRUJE SVÝM KARIÉROVÝM PORADENSTVÍM NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH JINÁ MĚSTA

Dne 17.9.2021 se uskutečnila v Centru Pant konference VOLBA KARIÉRY V OSTRAVĚ Rozvoj kariérového poradenství a jeho vliv na kvalitu vzdělávání na základních školách v ORP Ostrava ZKUŠENOST A INSPIRACE Konference byla příležitostí pro seznámení se s ostravskou zkušeností s rozvojem služeb ...
Zobrazit: Dne 10.9.2021 proběhlo SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ 33 ŠKOL zapojených do projektu KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ OSTRAVA.

Dne 10.9.2021 proběhlo SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ 33 ŠKOL zapojených do projektu KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ OSTRAVA.

Cílem tohoto společného setkání bylo jednak informovat ředitele zapojených škol o průběhu projektu, dále společné zhodnocení a vyhodnocení aktivit kariérových poradců za uplynulý školní rok 2020/2021 a diskuse o dalších novinkách v této oblasti, plánu aktivit, roli garantů, metodické podpoře ...
Zobrazit: ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. JAKÝ BUDE V OSTRAVĚ?

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. JAKÝ BUDE V OSTRAVĚ?

V tomto školním roce by mělo 55 ostravských základních škol zřizovaných městem navštěvovat více než 21 633 dětí, u zápisu do prvních tříd jich letos bylo 2 836. V minulém roce byl celkový počet žáků 22 800 a prvňáčků bylo o něco méně ...
Zobrazit: NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ PRO ŽÁKY ZŠ A SŠ

NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ PRO ŽÁKY ZŠ A SŠ

Praktický průvodce pro ředitele, učitele, doučovatele i rodiče. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky a neziskovými organizacemi spustilo Národní plán doučování. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční ...
Zobrazit: ONLINE KONFERENCE KE KARIÉROVÉMU PORADENSTVÍ

ONLINE KONFERENCE KE KARIÉROVÉMU PORADENSTVÍ

REGISTRACE ZDE Další odkazy: PAQ RESEARCHGTI IRSKOUČILIŠTĚGYMNÁZIUM ŽDÁR NAD SÁZAVOUNADÁNÍ A DOVEDNOSTIYOUTH WATCH SKCENTRUM KOMPETENCÍAGAPOCAREER ...
Zobrazit: Tour For The Future – ZŠ Šalounova

Tour For The Future – ZŠ Šalounova

Na Základní škole Šalounova v Ostravě – Vítkovicích má vedle výchovně vzdělávací činnosti významné místo také kariérové poradenství poskytované žákům i jejich zákonným zástupcům. V kariérovém poradenství škola využívá různé formy práce, od individuálních konzultací s žákem, jeho rodiči, přes skupinové aktivity, účasti ...
Zobrazit: Fandíme kariérovému poradenství – výstupy z kulatého stolu s KP

Fandíme kariérovému poradenství – výstupy z kulatého stolu s KP

Ve středu 5. 5. 2021 se potkali zástupci ostravských základních škol, Statutárního města Ostrava a Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s., u virtuálního kulatého stolu, aby diskutovali nad možnostmi rozšíření spolupráce v rámci projektu Kariérové poradenství Ostrava a další podpory rozvoje tématu kariérového ...
Zobrazit: Nabídka účasti na informačním setkání Tour For The Future (mobilní učebna – technologie budoucnosti)

Nabídka účasti na informačním setkání Tour For The Future (mobilní učebna – technologie budoucnosti)

Dne 14.5. 2021 ve 13 hod., se v areálu ZŠ Šalounova 56, Ostrava Vítkovice, uskuteční informační setkání k projektu TOUR FOR THE FUTURE Cílem je seznámit žáky napříč republikou s novou technikou a technologiemi a podpořit u žáků vztah k technice. Akce ...