Kariérové poradenství

Zobrazit: Kariérové poradenství Ostrava – podcast v Českém rozhlase

Kariérové poradenství Ostrava – podcast v Českém rozhlase

V pondělí 15.4.2024 odstartoval nový podcast v Českém rozhlase o vzdělávání, kdy do obsahu pilotního dílu byl zařazen i příklad dobré praxe z Ostravy na rozvoji služeb kariérového poradenství na ostravských ZŠ. Více než 120 tisíc deváťáků a deváťaček v ...
Zobrazit: Vyhlášení Výzvy na podporu kariérového poradenství z rozpočtu statutárního města Ostravy  na rok 2024

Vyhlášení Výzvy na podporu kariérového poradenství z rozpočtu statutárního města Ostravy  na rok 2024

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení rady města č. 01982/RM2226/38 ze dne 8.8.2023 Výzvu na podporu kariérového poradenství z rozpočtu statutárního města Ostravy  na rok 2024. Účel poskytnutí peněžních prostředkůVýzva je zaměřena na finanční podporu kariérového poradenství (pozic a ...
Zobrazit: Projektový den „Vezeme praxi do škol“ na ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova

Projektový den „Vezeme praxi do škol“ na ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova

V pátek 12. 5. překvapil žáky ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova kamion s nápisem „Vezeme praxi do škol“ zaparkovaný před vchodem do školy. Kamion vzbudil obrovský zájem u všech žáků, kteří přicházeli ráno do školy. Někteří z nich neodolali ...
Zobrazit: Výuka kariérového poradenství na Ostravské univerzitě

Výuka kariérového poradenství na Ostravské univerzitě

Od března učí Moravskoslezský Pakt zaměstnanosti, z.s. na Ostravské univerzitě. Předmět Kariérové poradenství prakticky pro budoucí pedagogy a nově také program dalšího vzdělávání pro stávající pedagogy základních i středních škol, aby uměli děti podpořit při volbě profesní dráhy. Pakt vychází ze zkušeností z Kariérového ...
Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy podporuje iniciativy kariérového poradenství

Parlament dětí a mládeže města Ostravy podporuje iniciativy kariérového poradenství

Parlament dětí a mládeže města Ostravy doprovodil další skupinu žáků na exkurzi v rámci karierového poradenství. Tato aktivita je realizována ve spolupráci Moravskoslezského Paktu zaměstnanosti a Parlamentu dětí a mládeže, který na některých exkurzích vypomáhá nebo je zajišťuje. Tentokrát zástupci ...
Zobrazit: Workshop Kreativita a sebereflexe kariérového poradce

Workshop Kreativita a sebereflexe kariérového poradce

Dovolujeme si Vás pozvat na zajímavý workshop Kreativita a sebereflexe kariérového poradce, který se uskuteční v Ostravě ve čtvrtek 23. 3. 2023 od 12:00 hod. (v budově Moravskoslezského kraje) pod záštitou Euroguidance a za přítomnosti zahraničních hostů (lektorů). Účast na ...
Zobrazit: Další vzdělávání v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání v oblasti kariérového poradenství

1. Kreativita a sebereflexe kariérového poradce Je důležité aby každý poradce rozvíjel svůj talent a nadšení potřebným směrem. V minulém roce byly zvoleny dvě oblasti, které  se podle KP nejvíce hodí do jejich „výbavy“ v současném turbulentním světě. Jedná se ...
Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy podporuje iniciativy kariérového poradenství

Parlament dětí a mládeže města Ostravy podporuje iniciativy kariérového poradenství

Členové Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) pomáhají s exkurzemi ve firmách, které organizuje Moravskoslezský Pakt zaměstnanosti (MSK PZ) v rámci volby povolání pro žáky 8. a 9. tříd ostravských základních škol. V rámci spolupráce s Moravskoslezským Paktem zaměstnanosti ...
Zobrazit: Další možnosti vzdělávání v oblasti kariérového poradenství

Další možnosti vzdělávání v oblasti kariérového poradenství

1. Mindfulness ve vzdělávání a kariérovém poradenství. Zveme Vás na webinář/workshop Mindfulness ve vzdělávání a kariérovém poradenství. Webinář je určen všem, kteří chtějí zařadit mindfulness do oblasti kariérového poradenství a vzdělávání. Účastníci se seznámí s podstatou mindfulness za pomoci teorie ...
Zobrazit: Semináře nejen pro kariérové poradce škol

Semináře nejen pro kariérové poradce škol

1. Kariérové poradenství pro žáky přicházející z Ukrajiny při volbě střední školy Zveme vás na webinář Kariérové poradenství pro žáky přicházející z Ukrajiny při volbě střední školy. Webinář je určen kariérovým poradcům, učitelům a všem, kteří pomáhají žákům cizincům, aktuálně zejména ...
Zobrazit: Konference pro pracovníky v oblasti kariérového poradenství – 30.11.2022

Konference pro pracovníky v oblasti kariérového poradenství – 30.11.2022

Centrum Euroguidance při Národním pedagogickém institutu ČR pořádá společně s dalšími evropskými centry Euroguidance 30. listopadu 2022 evropskou konferenci „Competence development for the European guidance community“ pro pracovníky v oblasti kariérového poradenství.  Konference, proběhne v hybridním režimu online a na ...
Zobrazit: Kariérové poradenství na ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova v Ostravě Hrabůvce

Kariérové poradenství na ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova v Ostravě Hrabůvce

V rámci Kariérového poradenství škola poskytuje pomoc a podporu žákům i jejich rodičům při rozhodování o další vzdělávací cestě a budoucí profesní orientaci. Jedna z aktivit pro žáky osmých ročníku v rámci Volby povolání byla na téma “Čím vším mohu ...