Kariérové poradenství

Zobrazit: Ostravští kariéroví poradci jedou on-line

Ostravští kariéroví poradci jedou on-line

Druhý školní rok intenzivní podpory a rozvoje kariérového poradenství na ostravských základních školách proběhl z velké části v on-line prostředí. Poradcům ze 33 zapojených škol se však daří stále nabízet nástroje a metodické vedení tak, aby dle možností mohli téma zařazovat do ...
Zobrazit: Kulatý stůl  “Fandíme kariérovému poradenství na ZŠ v Ostravě“

Kulatý stůl “Fandíme kariérovému poradenství na ZŠ v Ostravě“

Kulatý stůl „Fandíme kariérovému poradenství na ZŠ v Ostravě“ je určen všem, kteří mají zájem rozvíjet tuto oblast na své škole.    Kulatý stůl je určen ředitelům ZŠ nebo jejich zástupcům, stávajícím výchovným nebo kariérovým poradcům či dalším zájemcům o činnost kariérového ...
Zobrazit: Webinář k e-knize „Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání“

Webinář k e-knize „Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání“

Neustálý rozvoj společnosti přináší změny do všech oborů a profesí. Zjistěte, jakými tématy děti provést, aby se na svou profesní cestu vydaly pro ně co nejlepším směrem. Směrem k úspěchu a životní spokojenosti. Na webináři Vám bude představena e-kniha „Jak spolu ...
Zobrazit: Kariéroví poradci na základních školách – proč podporovat tuto pozici…

Kariéroví poradci na základních školách – proč podporovat tuto pozici…

Situace na národním i regionálním trhu práce a problémy s uplatněním absolventů, dokládají význam kariérového poradenství již na úrovni základního školství. Tématem podpory pozice KP na základních školách se zabývala pracovní skupina kariérové poradenství v rámci projektu MAP ORP Ostrava II Role základní ...
Zobrazit: Exkurze žáků základních škol do firem probíhaly i v roce 2020, tentokrát to bylo online…

Exkurze žáků základních škol do firem probíhaly i v roce 2020, tentokrát to bylo online…

Exkurze do firem probíhaly v roce 2020 převážně online, doposud nevídané a nové ; byla to zcela jiná návštěva firmy, než na jakou byly ZÁKLADNÍ ŠKOLY zvyklé. Pro organizátory (Moravskoslezský pakt zaměstnanosti), účastníky (žáci a pedagogové ZŠ) i společnosti se jednalo ...
Zobrazit: Spolupráce  MS Paktu zaměstnanosti se ZŠ v oblasti Kariérového poradenství  aktivně pokračuje i v roce 2021

Spolupráce MS Paktu zaměstnanosti se ZŠ v oblasti Kariérového poradenství aktivně pokračuje i v roce 2021

V roce 2021 proběhla již 2 on-line metodická setkání MS Paktu s KP základních škol. V současné době je hlavním tématem především volba střední školy. Poradci získali nástroj a návod na individuální konzultace s žáky a rodiči a nabídku vedení takové konzultace ve ...
Zobrazit: Ostrava myslí podporu kariérového poradenství vážně!!!

Ostrava myslí podporu kariérového poradenství vážně!!!

Kariéroví poradci potřebují nejen odbornou metodickou podporu, ale především prostor na realizaci aktivit s žáky a jejich rodiči.Příspěvek města na financování této pozice zapojených škol byl schválen radou města dne 19.1.2021. „Rada města schválila příspěvky školám na podporu pozice kariérového ...
Zobrazit: Další povedené exkurze ve spolupráci s MSK PZ pro ZŠ

Další povedené exkurze ve spolupráci s MSK PZ pro ZŠ

MS PAKTSpolupráce s MSK PZ pokračuje i v době nouzového stavu a žáci mají možnost i nadále realizovat své exkurze do různých firem a organizací. Těší nás, že naše práce přináší žákům srozumitelné informace a reálný pohled.MSK PZ „Za naši ...
Zobrazit: Kariéroví poradci neotálí – zkušenosti ze ZŠ a MŠ MUDr. E. Lukášové

Kariéroví poradci neotálí – zkušenosti ze ZŠ a MŠ MUDr. E. Lukášové

Práce kariérového poradce neustává ani v době on-line vzdělávání na ZŠ a MŠ MUDr. E. Lukášové Hlavní náplň práce KP tvoří zejména na začátku roku individuální konzultace s rodiči „deváťáků“ – předmětem konzultací jsou především střední školy a následné uplatnění ...
Zobrazit: ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2020/2021

ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2020/2021

Od 18. ledna do 4. února probíhá ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2020/2021, který je určen žákům a uchazečům o studium na středních školách pro školní rok 2021/2022. Akce je organizována Moravskoslezským krajem, Moravskoslezským paktem zaměstnanosti a Úřadem práce ...
Zobrazit: Vyhodnocení pilotního programu na podporu Kariérového poradenství    na základních školách v rámci ORP Ostrava

Vyhodnocení pilotního programu na podporu Kariérového poradenství na základních školách v rámci ORP Ostrava

Statutární město Ostrava v roce 2019 pilotně realizovalo Projekt na podporu kariérového poradenství na základních školách. Smyslem a cílem projektu bylo zavedení pozice kariérového poradce(KP) na základních školách, ideálně odděleně od pozice výchovného poradce, a to včetně jeho metodické podpory a ...
Zobrazit: Kariérové poradenství se posune do nižších ročníků ostravských základních škol…

Kariérové poradenství se posune do nižších ročníků ostravských základních škol…

Ostrava má za sebou první školní rok realizace projektu Kariérové poradenství Ostrava!!!. Do realizace se postupně zapojilo již celkem 33 škol (do pilotního projektu bylo původně zapojeno 20 ZŠ) . Dosavadní výsledky jsme hodnotili společně s řediteli dvacítky pilotních škol 24.6. ...