Parlament dětí a mládeže města Ostravy podporuje iniciativy kariérového poradenství

Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy podporuje iniciativy kariérového poradenství

Členové Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) pomáhají s exkurzemi ve firmách, které organizuje Moravskoslezský Pakt zaměstnanosti (MSK PZ) v rámci volby povolání pro žáky 8. a 9. tříd ostravských základních škol.

V rámci spolupráce s Moravskoslezským Paktem zaměstnanosti pomáhají členové Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy s oslovováním firem, do kterých by žáci ostravských základních škol mohli vyrazit na exkurze, doptávat se na pracovní pozice, potřebné vzdělání a celkově si mohli přiblížit, co dané pracovní místo obnáší. PDMMO podporuje tyto iniciativy a další aktivity rozvoje karierového poradenství; „je důležité mít možnost poznat různá povolání v reálné praxi“.

Členové PDMMO přispěli i k samotné organizaci několika exkurzí. S žáky základních škol navštívili např. Pivovar Koníček ve Vojkovicích. Zde se seznámili s procesem výroby piva i samotnými pracovními pozicemi v rámci pivovaru. Společně s žáky navštívil PDMMO i Centrum psychologické pomoci v Ostravě, kde proběhla diskuze o činnosti centra a byla žákům přiblížena náplň práce sociálních pracovnic a psychologů.