Další vzdělávání v oblasti kariérového poradenství

Zobrazit: Další vzdělávání v oblasti kariérového poradenství

1. Kreativita a sebereflexe kariérového poradce

Je důležité aby každý poradce rozvíjel svůj talent a nadšení potřebným směrem. V minulém roce byly zvoleny dvě oblasti, které  se podle KP nejvíce hodí do jejich „výbavy“ v současném turbulentním světě. Jedná se o kreativitu v poradenské práci a dovednost sebereflexe poradce.

Kde: Ostrava, budova úřadu Moravskoslezského kraje
Kdy: čtvrtek 23.3.2023, od 12:00 – 18:00 hod
Lektoři: Thomas Diener, Lucie Sedláčková, Lenka Cole, Lenka Martinkovičová 

Na workshop se můžete přihlásit zde

2. Webinář pro kariérové poradce: Jak poradit žákům, studentům se stáží?

Cílem webináře je podpořit kariérové poradce, aby se co nejlépe orientovali v možnostech stáží, které mohou být přínosem pro kariérový rozvoj jejich žáků a studentů. Co lze očekávat od stáží? Jak pro ně získávat žáky a studenty? Který motivační faktor je určující? 

Kde: online na MS Teams
Kdy: středa 29.3.2023
Lektorka: RNDr. Karolína Houžvičková Šolcová, MBA

Na webinář se můžete přihlásit zde

3. Nahrávka webináře: Mindfulness ve vzdělávání a kariérovém poradenství (ze dne 16.2.2023)