Vyhlášení Výzvy na podporu kariérového poradenství z rozpočtu statutárního města Ostravy  na rok 2024

Zobrazit: Vyhlášení Výzvy na podporu kariérového poradenství z rozpočtu statutárního města Ostravy  na rok 2024

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení rady města č. 01982/RM2226/38 ze dne 8.8.2023 Výzvu na podporu kariérového poradenství z rozpočtu statutárního města Ostravy  na rok 2024.

Účel poskytnutí peněžních prostředků
Výzva je zaměřena na finanční podporu kariérového poradenství (pozic a vzdělávání kariérových poradců) na základních školách zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy.

Okruh způsobilých žadatelů
Základní školy zřizované městskými obvody statutárního města Ostravy, které jsou zapojeny do projektu Kariérového poradenství města Ostravy.

Lhůty pro podání žádosti
Od 9.10.2023 – 27.10.2023

Bližší informace k vyhlášené výzvě