Vyhlášení Výzvy na podporu kariérového poradenství z rozpočtu statutárního města Ostravy  na rok 2023

Zobrazit: Vyhlášení Výzvy na podporu kariérového poradenství z rozpočtu statutárního města Ostravy  na rok 2023

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení rady města č. 10432/RM1822/162 ze dne 20.9.2022 Výzvu na podporu kariérového poradenství z rozpočtu statutárního města Ostravy  na rok 2023.

Účel poskytnutí peněžních prostředků
Výzva je zaměřena na finanční podporu kariérového poradenství (pozic kariérových poradců) na základních školách zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy.

Okruh způsobilých žadatelů
Základní školy zřizované městskými obvody statutárního města Ostravy, které jsou zapojeny do projektu Kariérového poradenství města Ostravy.

Lhůty pro podání žádosti
Od 17.10.2022 – 4.11.2022

Bližší informace k vyhlášené výzvě