Kariérové poradenství Ostrava – podcast v Českém rozhlase

Zobrazit: Kariérové poradenství Ostrava – podcast v Českém rozhlase

V pondělí 15.4.2024 odstartoval nový podcast v Českém rozhlase o vzdělávání, kdy do obsahu pilotního dílu byl zařazen i příklad dobré praxe z Ostravy na rozvoji služeb kariérového poradenství na ostravských ZŠ.

Více než 120 tisíc deváťáků a deváťaček v Česku se letos snaží dostat na střední školu. Už její výběr je přitom pro rodiny velkou výzvou. Dnešní mladá generace se připravuje na povolání, která často ještě neexistují a je taky možné, že bude muset svoji práci několikrát za život změnit. Stres z rozhodování může zmírnit třeba využití kariérového poradenství.

V Česku však systematičtější práce s žáky v oblasti kariérového poradenství chybí. Dáno je to především legislativou, která s poradenstvím nepočítá, ale i nedostatečným vzděláváním samotných kariérových poradců. Jejich činnost přitom může mít na životy dětí silný vliv.

Aby bylo poradenství přínosné, je potřeba dobře nastavit spolupráci mezi školou, žáky a rodiči. Kariérové poradenství je v zahraničí považováno za zcela běžný nástroj, jak udržet žáky co nejdéle ve vzdělávacím systému. U nás je k dispozici spíše okrajově.

Příkladem dobré praxe je projekt Kariérové poradenství Ostrava, který funguje pět let a v roce 2021 získal ocenění od Národního pedagogického institutu. V současné době je do projektu zapojeno 39 základních škol (z původních 41 ZŠ z důvodu jejich sloučení) různých typů zřizovatelů v rámci ORP Ostrava (36 ZŠ je zřizovaných ze strany městských obvodů).
„Za posledních pět let aktivitami ‚kariérka‘ prošlo více než sedm tisíc dětí. Jen za minulý rok jsme zorganizovali 55 exkurzí do firem, aby děti viděly povolání v reálném provozu,“ přibližuje projektové aktivity Anton Husovský z Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

Projekt se setkává s pozitivními ohlasy nejen z řad žáků a rodičů, ale také pedagogů nebo firem. Více podrobností o kariérovém poradenství, inspirací ze zahraničí i ostravském projektu si můžete poslechnout v záznamu celého pořadu.

Odkaz na záznam:
https://plus.rozhlas.cz/reparat-9211552

https://plus.rozhlas.cz/karierove-poradenstvi-pracuje-s-jakymsi-budoucim-ja-volba-stredni-skoly-neni-9214174#player=on