Projektový den „Vezeme praxi do škol“ na ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova

Zobrazit: Projektový den „Vezeme praxi do škol“ na ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova

V pátek 12. 5. překvapil žáky ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova kamion s nápisem „Vezeme praxi do škol“ zaparkovaný před vchodem do školy. Kamion vzbudil obrovský zájem u všech žáků, kteří přicházeli ráno do školy. Někteří z nich neodolali a nakoukli dovnitř. 

VISC TECHNOLOGY TRUCK není jen tak obyčejný kamion. Jde o vzdělávací pracoviště, které ve svých útrobách skrývá plně vybavenou učebnu moderních technologií. V kamionu se umístěno 6 stanovišť s počítačem a 3D tiskárnou. Během aktivit v kamionu si žáci sami udělají návrh v programu tinkercad a pak si jej vytisknou na 3D tiskárně. S pneumatikou a elektropneumatikou se učí sestavovat pneumatické obvody a vysvětlují si jejich využití v každodenním životě. Pochopí základní princip pneumatiky, a jak  stlačený vzduch pracuje. 

Projektový den byl primárně určen žákům osmého ročníku, jelikož jeho součástí byly i aktivity spojené s kariérovým poradenstvím a volbou profesní orientace, kdy si žáci mohli vyzkoušet testy zaměřené na volbu budoucího povolání. Žáci se dověděli, pro jakou profesi mají předpoklady a nadání. Došlo k důležitému propojení světa vzdělávání se světem pracovního prostředí.

Po skončení projektového dne byl kamion zpřístupněn i nadšencům o techniku a moderní technologie z nižších ročníků, kteří si vyzkoušeli práci s 3D tiskárnou i pneumatikou.

Programy pod vedením speciálního týmu lektorů se mohli zúčastnit i pedagogové. 

Akce byla organizována ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.