Výuka kariérového poradenství na Ostravské univerzitě

Zobrazit: Výuka kariérového poradenství na Ostravské univerzitě

Od března učí Moravskoslezský Pakt zaměstnanosti, z.s. na Ostravské univerzitě. Předmět Kariérové poradenství prakticky pro budoucí pedagogy a nově také program dalšího vzdělávání pro stávající pedagogy základních i středních škol, aby uměli děti podpořit při volbě profesní dráhy.

Pakt vychází ze zkušeností z Kariérového poradenství Ostrava!!!, za které získal Národní cenu, a s univerzitou požádal o akreditaci vzdělávacího programu. 

Zájemci o info napište nám a přidejte se! 

20230322 113825 | Zahájili jsme výuku na Ostravské univerzitě!

https://talentova.cz/projekty-mesta/karierove-poradenstvi/

Aktuality MSPAKT

šipka