TALENT CITY 2023

Zobrazit: TALENT CITY 2023

Vzdělání je klíčem k budoucnosti, a z těchto principů vychází konference Talent City, která se konala od 3. do 5. října na několika místech v centru Ostravy pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Tato událost se stala jedinečnou platformou pro diskusi, vzdělávání a inspiraci v oblasti talentu a nadání. Hlavním pořadatelem konference bylo, jako v minulých letech, Statutární město Ostrava.

Workshopy 3.10.2023

Workshopy pro pedagogy a žáky základních škol zaměřené na kreativitu, vědu, techniku a digitální kompetence.

Workshopů se účastnily tyto společnosti:

 • Dolní oblast Vitkovice (DOV)
 • Insgraf LEGO Education
 • Michael Londesborough
 • Moravskoslezská vědecká knihovna
 • Střední Umělecká Škola v Ostravě
 • VIDA! science centrum
 • VŠB – Technická univerzita Ostrava

Autor fotografií: Antonín Krůpa


Moderní vzdělávání 21. století – zahajovací debata Talent City 2023 4.10.2023

Moderátor:

 • Ing. Daniel Konczyna

Hosté:

 • PhDr. Eva Vondráková (předsedkyně Společnosti pro talent a nadání)
 • Mgr. Monika Stehlíková, MBA (konzultantka a terapeutka psychologie nadání)
 • RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D. (vysokoškolský pedagog)
 • prof. Sonia Zulfiqar (vědkyně zařazená do programu Global Expert)

V rámci debaty proběhlo také ocenění Ředitele školy 2023.

Autor fotografií: Adolf Horsinka


Talent a kreativita 5.10.2023

Blok zaměřený na talent a kreativitu ukázal návštěvníkům možnosti zapojení kreativity nejen do vzdělávání. Přednášky se zaměřily například na propojení designu a vzdělávání, poukázaly na to, jaký vliv má vizuální a mediální gramotnost na naše každodenní životy. Nositelem této oblasti bylo statutární město Ostrava a další partneři. Přednášky a workshopy realizovali odborníci z oblasti umění, kreativity a vzdělávání.

Zapojené společnosti:

 • Blok 1: THeatr ludem
 • Blok 2: Plato Ostrava
 • Blok 3: Designéři dětem
 • Blok 4: FabLab
 • Blok 5: Technologické inovační centrum Zlín

Autor fotografií: Adolf Horsinka


Talent a technika 5.10.2023

Cílem bloku „Talent a technika“ bylo prezentovat Ostravu jako město, které podporuje technické vzdělávání a výchovu technických talentů/odborníků pro průmyslová odvětví. Studenti těchto oborů mohou najít další uplatnění a rozvíjet svůj talent a kariéru. Účastníkům konference byly představeny možnosti neformálního vzdělávání talentovaných dětí v oblasti technických a přírodovědných oborů, propojení s formálním vzdělávacím systémem a se zaměstnavateli. Nositelem této oblasti byla Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava.

Hosté:

 • Blok 1: prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D., Mgr. Šárka Hermanová, Ing. Michal Křemen
 • Blok 2: Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D.
 • Blok 3: RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D., Mgr. Ivana Češková, Mgr. Jana Secová, Mgr. Jarmila Černá, Ing. Jiří Arleth
 • Blok 4: doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D., Ing. Pierre Koleják, Mgr. Martina Ćosićová, Vojtěch Duda a Tibor Rumen Račev
 • Blok 5: Insgraf s.r.o., LEGO Education – Tomáš Hájek

Autor fotografií: Adolf Horsinka


Talent a podnikavost 5.10.2023

Blok Talent a podnikavost byl zaměřen na oblasti, které pomáhají rozvíjet a zlepšovat místní podnikatelské prostředí. Účastníci diskutovali o tom, jak si ve městě udržet úspěšné technologické startupy, a jaký mají názor startupisté, kteří odešli podnikat jinam. Přednášející se také věnovali podpoře podnikání žen, které se i v dnešní době potýkají s celou řadou překážek. Nositelem bloku Talent a podnikavost bylo Moravskoslezské inovační centrum.

Hosté:

 • Blok 1: Tereza Hanáková, Jarka Kořená
 • Blok 3: Monika Drobná, Kamila Walková, Julie Dobrovolná
 • Blok 4: Oskar Kořistka, Michal Noga
 • Blok 5: Adéla Píchová, Adéla Hradilová

Autor fotografií: Adolf Horsinka


Anotace příspěvků
Workshopy pro základní školy
Moderní vzdělávání – zahajovací debata
Talent a podnikavost
Talent a kreativita
Talent a technika

Záštitu nad konferencí Talent City 2023 převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.