Blok Talent a technika nám ukáže důležitost technického vzdělávání

Zobrazit: Blok Talent a technika nám ukáže důležitost technického vzdělávání

Cílem bloku „Talent a technika“ je prezentovat Ostravu jako město, které podporuje technické vzdělávání a výchovu technických talentů/odborníků pro průmyslová odvětví. Studenti těchto oborů mohou najít další uplatnění a rozvíjet svůj talent a kariéru. Účastníkům konference chceme rovněž představit možnosti neformálního vzdělávání talentovaných dětí v oblasti technických a přírodovědných oborů, propojení s formálním vzdělávacím systémem a se zaměstnavateli.

KDY? 5. října 2023 od 9:00 do 14:00
KDE?
Centrum PANT, Čs. legií 1222, Moravská Ostrava a Přívoz, 70200

.

Základní vzkaz pro mladé lidi i pedagogy by měl být:  

  • STOJÍ TO ZA TO (v technických oborech je jistota zaměstnání a úspěšné kariéry)
  • MÁME SYSTÉM (víme jak na to, talenty si v Ostravě systematicky vychováváme)
  • NEBOJTE SE TOHO (technika je těžká, ale postaráme se o vás a pomůžeme vám)
  • STOJÍ ZA TO SE VRÁTIT (stipendisté města Ostravy)
  • BRÁNA DO SVĚTA VZDĚLÁNÍ JE V OSTRAVĚ OTEVŘENÁ

.

Na jaké příspěvky se můžete těšit?

1. Technické obory – jistota zaměstnání a úspěšné kariéry (prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D., Mgr. Šárka Hermanová, Ing. Michal Křemen)

Poptávka po technicky vzdělaných odbornících roste. Vychovává vzdělávací systém dostatečně kvalifikované pracovníky pro reálné potřeby trhu práce?

prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D (prorektor pro strategii a spolupráci VŠB-TUO)

Igor Ivan působí od roku 2018 na pozici prorektora pro strategii a spolupráci. Do jeho agendy spadají také aktivity VŠB-TUO v oblasti podpory podnikání a podnikavosti. Rovněž vedl tým, který připravil Strategický záměr VŠB-TUO pro aktuální období.

Igor Ivan se více než 15 let aktivně věnuje oblasti geoinformatiky a její aplikaci zejména v dopravě a kriminalitě. Působí v druhém období na pozici prorektora pro strategii a spolupráci na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. V rámci své agendy se setkává s externími partnery univerzity a připravuje univerzitní strategické dokumenty. Jsou mu podřízeny útvary jako je Kariérní centrum, Centrum projektové podpory a Centrum transferu technologií. Je zároveň hlavním řešitelem strategického projektu REFRESH a projektu U!REKA SHIFT v rámci iniciativy Evropské univerzity.

Mgr. Šárka Hermanová (HR manager Stant Manufacturing, Tatra Kopřivnice, Maxion Wheels, Mita Thor a další)

„Mou snahou je dělat v životě to, co považuji za smysluplné a užitečné. Ráda rozvíjím sebe i druhé a těší mě, když se lidé kolem mne v životě posunují. Život je pohyb a změna, proto nesetrvávejme na místě.“

Šárka Hermanová je HR profesionál, má 20 let praxe v oblasti rozvoje lidí i řízení projektů. Jako akreditovaná koučka a mentorka pomáhá směřovat druhé k plnění jejich cílů. Posledních 5 let působí jako HR Manager v americké automotive korporaci Stant Manufacturing, předtím se pohybovala na různých HR pozicích ve firmách Maxion Wheels nebo Tatra Trucks. Šárka má zkušenosti s designováním i implementací talentových, vzdělávacích a trainee programů. V roli zástupce průmyslové sféry je partnerem pro VŠB – TU Ostrava, spolupracuje zejména s Fakultou bezpečnostního inženýrství na řadě mezinárodních projektů. Participuje také jako metodik se zaměřením na kariérové poradenství ve školách na projektu realizovaném Moravskoslezským krajem. Šárka se aktivně zapojuje i do komunitních iniciativ ve své obci, kde působila jako zastupitelka.

Ing. Michal Křemen (HR manager TIETO Evry, Pegatron, GE Money a další)

Společně s kolegyněmi a kolegy v Tietoevry Michal podporuje spolupráci se školami a institucemi zaměřenou na přivedení dětí k technickému vzdělávání a zaměstnání. V Tietoevry samotném momentálně běží praxe studentů SŠ a působí 100+ VŠ stážistů.

Michal si prošel role v HR od píky, a ještě dnes vzpomíná na svůj první pohovor, kde si vzpomněl pouze jediný způsob ukončení pracovního poměru a to smrt. Možná právě proto byl přijat a posledních 15 let své HR cesty působil v roli HR Partnera / Konzultanta v oblasti výroby, bankovnictví a IT. Na „korporátní krysu“ je ovšem styl jeho práce poměrně nekonvenční a kravatu odhodil už dávno.  Firmu si vybírá podle její kultury, přidané hodnoty a především lidí. Ti jsou i motorem, centrem a důvodem toho, proč považuje svou práci za životní jízdu, kdy humor a respekt sedí vždy na předních sedadlech.

2. Současný systém vzdělávání (Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D.) – online

ZMĚNA V PROGRAMU: V tomto příspěvku se představí Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D., který je VŠ pedagog, publicista, dlouhodobě se zaměřuje na inovace ve vzdělání a na téma dezinformací. Příspěvek se uskuteční online.

3. Ostrava má systém práce s talenty (RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D., Mgr. Ivana Češková, Mgr. Jana Secová, Mgr. Jarmila Černá, Ing. Jiří Arleth, Mgr. et Mgr. Tereza Benešová, Ph.D.)

Moderovaná diskuse o možnostech dalšího vzdělávání a osobního rozvoje pro talentované žáky a studenty z Ostravy a regionu.

RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. (děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity)

Celoživotně se zabývá matematikou, konkrétně algebrou a teorií čísel a také didaktikou matematiky. V oblasti didaktiky matematiky se věnuje práci s talenty, gamifikaci výuky, game-based learningu a implementaci matematiky do vzdělávacích her zaměřených na přírodní vědy.

Mgr. Ivana Češková (vedoucí lektorského týmu Světa techniky v Dolní oblasti VÍTKOVICE, předsedkyně spolku Proxima) 

Vede lektorský tým ve Světě techniky v Dolní oblasti VÍTKOVICE, který vytváří a poskytuje programy pro školy jako doplněk školního vyučování, stejně jako odpolední a prázdninové aktivity. Je předsedkyní spolku Proxima, který s finanční podporou statutárního města Ostravy umožňuje individuální rozvoj aktivních a nadaných žáků a studentů zejména v oblasti přírodních a technických věd.

Mgr. Jana Secová (ředitelka SVČ Korunka) 

SVČ Korunka je realizátorem okresního a krajského kola Středoškolské odborné činnosti, pořadatelem semináře ke Středoškolské odborné činnosti, realizátorem okresního a krajského kola biologické olympiády, zajišťuje systematickou práci s talentovanými žáky v oblasti výtvarného umění, IT a robotiky, přírodních věd, zajišťuje projekt „Šachy do škol“.

Mgr. Jarmila Černá (metodik motivačně-vzdělávacích programů Zlepši si techniku a Junior univerzity)

Je členem týmu popularizace vědy a techniky VŠB – Technické univerzity Ostrava. Je metodikem programů Zlepši si techniku doplňujících výuku na základních a středních školách a programů Junior univerzity, která nabízí neformální vzdělávání.

Ing. Jiří Arleth (manažer projektů Zlepši si techniku, Junior univerzita)

Ostřílený manažer s více než 20letou praxí a bohatými zkušenostmi v oblasti marketingu, řízení procesů a vedení pracovních týmů. V minulosti zastával mj. pozice ředitele pro obchod a marketing v soukromých i nadnárodních společnostech. Své zkušenosti dnes využívá v oblasti poradenství, řízení projektů (včetně čerpání dotací z fondů EU) a tvorby obchodních a marketingových strategií.

Je lídrem týmu popularizace vědy a techniky VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Mgr. et Mgr. Tereza Benešová, Ph.D. (specialista pro rozvoj nadání)

Je členem týmu popularizace vědy a techniky VŠB-TUO. Ve své práci kombinuje vzdělání a zkušenosti z psychologie, pedagogiky a mediální komunikace. Její profesní oblastí je mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu, výzkum v oblasti pedagogické psychologie, talent management a kognitivní rehabilitace.

4. Motivační příběh (doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D., Ing. Pierre Koleják, Mgr. Martina Ćosićová, Vojtěch Duda a Tibor Rumen Račev)

O práci s talenty, středoškolské odborné činnosti a superpočítači.

doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. (matematik a VŠ pedagog)

Jeho odborné práce se týkají především základního výzkumu v oblasti teorie grafů, ale také aplikací teorie grafů a diskrétní matematiky při řešení praktických úloh.

Absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a University of Minnesota Duluth, matematik, pedagog na Katedře aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Dlouhodobě se věnuje talentovaným středoškolákům v přípravě na SOČ, držitel pedagogického vyznamenání Jednoty českých matematiků a fyziků 2018 a ceny Wernera von Siemense 2021 v kategorii Nejlepší pedagog.

Ing. Pierre Koleják (úspěšný student v oborech nanotechnologie a fyzika, Talent roku MMO)

Doktorand, který studuje nanotechnologie a fyziku současně v Česku a ve Francii. Vyvíjí experimentální sestavy s vysokoenergetickými lasery a superpočítá v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations. Byl oceněn jako Talent roku Magistrátem města Ostravy, získal grant francouzské vlády Barrande Fellowship program, byl oceněn rektorem za 1. místo v doktorské grantové soutěži dvouletých projektů, získal 1. místo za bakalářskou i diplomovou práci na mezinárodní studentské konferenci ve fyzice ČSSVKF v 2018 a 2020.

Mgr. Martina Ćosićová (úspěšná studentka v oboru výpočetní a aplikovaná matematika) 

Během studia na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě měla možnost se zapojit v rámci Středoškolské odborné činnosti do vědeckého týmu v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations. Po absolvování MFF UK, kde se umístila na 1. místě v soutěži SVOČ v kategorii M7 a získala Babuškovu cenu v kategorii diplomových prací, se odstěhovala zpět do Ostravy.  V současné době je studentkou doktorského programu Výpočetní a aplikovaná matematika, zabývá se diabatizací elektronových bází metodami umělé inteligence. V roce 2023 získala tzv. Barrandovo stipendium, díky čemuž studuje doktorát pod dvojím vedením jak na VŠB – Technické univerzitě v Ostravě, tak na Université Toulouse III – Paul Sabatier ve Francii.

Vojtěch Duda a Tibor Rumen Račev (čerství absolventi SPŠ Frýdek-Místek, úspěšní řešitelé SOČ) 

Studenti Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy Frýdek-Místek v oboru strojírenství, výherci 2. místa v krajském kole SOČ 2022 s tématem 3D tisk keramiky pod vedením doc. Ing. Hany Ovčačíkové, Ph.D. z Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO.

5. Inspirace pro polytechnickou výuku – Nová informatika v praxi (Tomáš Hájek)

Představíme si některé digitální učební pomůcky, které přesně pasují na tzv. novou informatiku nově zavedenou na základních školách v ČR. Povíme si o přístupu ke vzdělávání, které ve výukových sadách Spike Essential a Spike Prime razí LEGO Education. Budeme hovořit o výzvách pro 21. století a jak tyto výzvy dopadají na děti i na pedagogy. Řekneme si o informatickém myšlení a použití robota Photona ve výuce. Vysvětlíme si, jak s takovými pomůckami plnit úkoly RVP. Ukážeme si i příklady dobré praxe z několika základních škol v ČR, které už zmíněné pomůcky používají. 

Tomáš Hájek

Zkušený lektor, který absolvoval LEGO® Education Academy (LEA) Certified Teacher Trainers v centrále LEGO v dánském Billundu. Jeho školeními prošly desítky pedagogů, kteří se díky jeho zkušenostem naučili plně využívat všechny možnosti výukových sad LEGO Education. Variabilita stavebnice LEGO jej uchvátila již v dětství a tak využití kostek jako výukového prostředku mu přijde naprosto přirozené. Absolvoval řadu projektových dní a jednorázových workshopů pro děti s využitím ozobotů. V souvislosti s nástupem nové informatiky do škol pomáhá pedagogům zvládnout také zavedení ozobotů a nebo robota Photona do výuky. Věnuje jim velmi komplexní a podrobná celodenní školení.

Původním povoláním novinář a fotograf se živil také cestováním. V posledních třech letech působí v neziskové organizaci Prototýpci z.s.. Zajímá se o novinky v oblasti technologií, které jsou využitelné pro vzdělávání. Studuje různé aplikace použitelné při cestování nebo pro fotografování.

Blok Talent a technika je připravován ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a je finančně podpořen Evropskou komisí.