Talent City 2023 – Talent a technika

Online registrace jsou již ukončeny!

Účast na debatě je možná, registrace proběhnou také na místě.

.

Program bloku Talent a technika

9:00 – 9:45         BLOK 1 – Technické obory = jistota zaměstnání a úspěšné kariéry

Hosté: prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D., Mgr. Šárka Hermanová, Ing. Michal Křemen

10:00 – 10:45    BLOK 2 – Současný systém vzdělávání online

Hosté: Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D.

11:00 – 11:45   BLOK 3 – Ostrava má systém práce s talenty

Hosté: RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D., Mgr. Ivana Češková, Mgr. Jana Secová, Mgr. Jarmila Černá

11:45– 12:15     Polední pauza

12:15 – 13:00   BLOK 4 – Přednáška / motivační příběh úspěšného vědce

Hosté: doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D., Ing. Pierre Koleják, Mgr. Martina Ćosićová, Vojtěch Duda a Tibor Rumen Račev

13:00 – 14:00 BLOK 5 – Inspirace pro polytechnickou výuku – stavebnice do výuky

Hosté: Insgraf s.r.o., LEGO Education – Tomáš Hájek

Blok Talent a technika je připravován ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a je finančně podpořen Evropskou komisí.

.