Talent City 2023 odstartuje inspirativními workshopy!

Zobrazit: Talent City 2023 odstartuje inspirativními workshopy!

Konference Talent City 2023 startuje již 3. října. Připravili jsme pro vás nabídku zajímavých workshopů pro pedagogy a žáky ostravských základních škol. Workshopy se zaměří na kreativitu, vědu, techniku
a digitální kompetence.

.

.

Na co se můžete těšit?

Dolní oblast Vítkovice – Svět techniky

 • Robot NAO představuje virtuální realitu
  Seznamte se s malým humanoidním robotem NAO, který se využívá mimo jiné k vývoji AI. Umí reagovat na jednoduché pokyny, rozumí lidskému hlasu, sleduje lidský obličej a dokáže ještě mnohem víc. Přiveze s sebou brýle na virtuální realitu, na kterých proniknete do jeho vize budoucnosti. Máme se bát? Nebo těšit se? …Uvidíte sami.

  Zveme pedagogy a jejich žáky na ukázku technologických novinek, na které se u nás mohou v letošním školním roce těšit nejen v rámci dopoledních vzdělávacích programů, ale pro nejzvídavější i v odpoledním robotickém kroužku.

Moravskoslezská vědecká knihovna

 • Lekce pro 1. stupeň ZŠ
  Děti se naučí pracovat s Ozoboty a BeeBoty, roboti, kteří se pohybují podle instrukcí, které děti pro něj vytvoří. Lekce ukáže dětem základní principy programování, posílí jejich digitální kompetence a budou mít prostor zapojit svoji kreativitu a tvořivost při tvorbě vlastních programů pro malé roboty.
 • Lekce pro 2. stupeň ZŠ
  Žáci se naučí pracovat s robotickou koulí Sphero, kterou budou ovládat pomocí vlastních programů. Budou mít za úkol naprogramovat Sphero, aby prošla určenou trasu a splnila různé úkoly. Děti si také vyzkouší práci s Micro:bity – malými počítači, které lze propojit s velkou škálou senzorů a využít je pro různá měření. Tato lekce podporuje u žáků rozvoj dovedností, které jim pomáhají pochopit programování a elektrotechniku.

Střední umělecká škola, Ostrava, p. o.

 • Workshop se sádrou
  Účastníci této tvůrčí dílny si vyzkouší netradiční způsob práce se sádrou. Na připravené sádrové destičky účastnící realizují kresbou a rytím návrhy dekorů, které si buď sami vymyslí, nebo využijí připravené vzorníky.
 • Autorský deník/blok
  Účastníci této tvůrčí dílny budou pracovat s papírem. Vytvoří svůj vlastní blok z grafických papírů nebo kartonů různých barev, struktur a gramáží. Produkt bude doplněn typograficky vyzdobenou stranou a adjustován jednoduchou vazbou. Autorský blok mohou účastníci využít jako dárek nebo do něj dále psát, kreslit či vkládat své další kreativní nápady a myšlenky. Workshop bude propojen s tvůrčí dílnou zaměřenou na typografii.
 • IMAGE_PAGE – Sázej vlastní typostrany 
  Účastníci workshopu si pomocí písma typograficky vyzdobí strany deníku, který adjustují do jednoduché vazby. Účastníci tvůrčí dílny budou mít na výběr buď práci s ruční kaligrafií, kterou vytvoří seříznutými pery, anebo využijí otisku tiskových fontů písem. Zvolí si přitom svou znakovou abecedu, pohrají si s estetikou znaků, jejich vhodnou kompozicí a nakonec vytvoří minimalistickou sazbu strany.

Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava

 • GeoGebra (1. stupeň ZŠ)
  Představivost a kreativita nesmí chybět matematikům, ani technikům.  Připravili jsme workshop pro hravé a tvořivé děti, ve kterém společně otevřeme bránu fantazie, vytvoříme 3D sněhuláka, necháme rozkvést květinu a vyřešíme mnohé matematické úlohy.  Pomocí počítačového programu GeoGebra si totiž můžeme vyzkoušet, jak své představy oživit a realizovat. Program pro vás připravili pedagogové z Katedry matematiky a deskriptivní geometrie Fakulty strojní VŠB-TUO.
 • Štíhlá výroba / logistika (2. stupeň ZŠ)
  Štíhlá může být i výroba! Je důležité, aby pracovníci nedělali zbytečné věci, neplýtvali materiálem a nemrhali časem, aby si práci zpříjemnili. Všem firmám na světě jde o to, aby svou výrobu stále zlepšovaly. V týmech budeme stavět dřevěné traktory a postupně naši „výrobu“ zdokonalíme, aby nezabrala nekonečně času, energie a v konečném důsledku i peněz. Program si pro vás připravili pedagogové z Katedry managementu kvality Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO.

Insgraf s.r.o. – LEGO Education

 • Naprogramuj si stavbu z LEGO kostek Spike Essential
  Děti si vyzkouší postavit a pomocí tabletu i programovat a řídit jednoduché stavby z LEGO kostek výukové stady LEGO Education Spike Essential pro 1. stupeň základních škol. Lekce děti učí nejen programování a jemné motorice při stavbě kostek, ale také v nich prohlubuje měkké kompetence jako je spolupráce a komunikace. Lekce využívá učení s otevřeným koncem, kdy děti samy mohou projevit svoji kreativitu i rozvíjet divergentní myšlení (2.-5. třída).
 • Prototypujeme s LEGO sadou Spike Prime
  Žáky čeká jednoduchá stavba z kostek výukové stady LEGO Education Spike Prime, která je určená pro výuku informatiky a dalších oborů zahrnutých v konceptu STEAM, na 2. stupni základních škol. Na jednoduché stavbě z LEGO kostek si žáci vyzkoušejí prototypování a kreativní řešení problému. Budou pracovat ve dvojicích nebo trojicích, aby se naučili nacházet společná řešení (6.-8.třída).

Vida! – Moravian Science Centre Brno, p. o.

 • Co se děje v bříšku? (1. stupeň ZŠ)
  Jak putuje jídlo naším tělem? K čemu slouží jednotlivé orgány trávicí soustavy? A jaký vliv má na nás to, co jíme? Proměníte se v sousto a vydáte se na cestu od polknutí, přes žaludek a střeva až po vyprázdnění do záchodu. Těšte se na nejrůznější zajímavosti o jednotlivých orgánech. Vyzkoušíte si také, jak náročná je cesta potravy od dutiny ústní až po konečník a vlastnoručně si vytlačíte hovínko vyrobené z banánu a sušenek.
 • Energie zítřka? (2. stupeň ZŠ)
  Jaké jsou výhody a nevýhody obnovitelných zdrojů? Jak obejít jejich limity a vytvořit z nich součást naší energetické sítě? Čekají vás pokusy díky kterým samostatně odhalíte princip výroby obnovitelné energie, jejího uchování a přeměny na jiné formy energie.

Animační program s Michaelem Londesboroughem

 • Světlo a zvuk
  Svět okolo nás vnímáme především zrakem a sluchem. I když světlo a zvuk považujeme za samozřejmost, některé jejich vlastnosti jsou velmi překvapivé. Společným principem světla i zvuku je vlnění. Navzdory tomu se oba tyto jevy výrazně liší. Jak je možné, že světlo je přibližně milionkrát rychlejší než zvuk? Proč slyšíme, co se děje za rohem, ale nevidíme to? Proč se zvuk nešíří ve vakuu? Můžeme zvuk vidět? Proč vnímáme různé barvy? Můžeme pomocí světla přenášet informace? Zjistěte odpovědi na tyto otázky a užijte si zajímavé experimenty Michaelem Londesboroughem. Nabídne vám pohled do historie i nejnovější vědecké poznatky.