REKAPITULACE KONFERENCE TALENT CITY 2022

Zobrazit: REKAPITULACE KONFERENCE TALENT CITY 2022

Cílem konference Talent City 2022, která se konala ve dnech 14. – 15. 9. 2022 na několika místech v centru Ostravy, byla podpora a rozvoj talentů ve více oblastech. Inspirovali jsme se od místních organizací, ale také od zahraničních hostů a zároveň jsme představili, jak umí rozvíjet talent město Ostrava a jak se v podpoře talentů město zdokonaluje. Některé vstupy konference probíhaly v anglickém jazyce.

Město Ostrava dlouhodobě podporuje talentované děti, žáky a studenty a věnuje se systematické podpoře nadání a prostřednictvím této konference podpořila důležitost subvence v oblasti talentmanagementu.

Konference Talent City 2022 byla realizována v kontextu zapojení statutárního města Ostravy do mezinárodní iniciativy Global Startup Cities. Cílem iniciativy Global Startup Cities je tvorba nových pracovních míst, nových mezinárodních pracovních příležitostí, podnikatelské spolupráce a podpora propojování inovačních ekosystémů na evropské úrovni.

PRO KOHO

Konference byla určena především pro odbornou veřejnost, zejména pracovníky mateřských
a základních škol
, ale mohli se jí zúčastnit všichni, kteří se o tuto problematiku zajímají.  

ZAHÁJENÍ KONFERENCE DNE 14. 9. 2022 OD 18:00
více informací zde

DEBATA NA TÉMA „JAK PODPOROVAT NADÁNÍ?“

Konference byla zahájena debatou V Centru PANT určenou zejména pro rodiče, ale také učitele a širokou veřejnost.
Videozáznam debaty naleznete níže.

OBLASTI KONFERENCE – 15. 9. 2022

1.
TALENT A PODNIKAVOST
více informací zde

Nositelem dalšího bloku bylo Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, které se zaměřilo na talent a podnikavost. V rámci prezentace byly představeny zajímavé projekty v oblasti start-upů, v rámci panelových diskuzí se hovořilo mimo jiné o talent attraction managementu.

2.
TALENT A KREATIVITA
více informací zde

Blok zaměřený na talent a kreativitu ukázal návštěvníkům možnosti zapojení kreativity nejen do vzdělávání. Nositelem této oblasti bylo statutární město Ostrava a další partneři. Přednášky a workshopy realizovali odborníci z oblasti umění, kreativity a vzdělávání.

3.
TALENT A VZDĚLÁVÁNÍ
více informací zde

Ostravská univerzita představila blok talent a vzdělávání. V rámci tohoto bloku se zapojily jednotlivé fakulty, např. filozofická, pedagogická, přírodovědecká a fakulta sociálních studií. V rámci tohoto bloku proběhly přednášky, panelová diskuse, řízená debata a workshopy se zajímavými hosty z oblasti podpory talentů a vzdělávání.

DOPROVODNÝ PROGRAM
více informací zde

Součástí konference byly také tematické workshopy, které byly realizovány ve spolupráci s Centrem PANT, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, organizací MAPPA a Galerii výtvarného umění v Ostravě.

Autoři fotografií: Jiří Zerzoň, Lukáš Kaboň, Adolf Horsinka