Talent City 2022 – DOPROVODNÝ PROGRAM

V rámci konference Talent City 2022 bude probíhat ve středu 14. 9. 2022 a 15. 9. 2022 bohatý doprovodný program pro děti a veřejnost.

14. 9. 2022 – workshop TAJEMSTVÍ MĚSTSKÉ ULICE

Přijďte se seznámit s výukovým programem pro žáky základních škol. Na vlastní kůži zažijete edukační aktivitu, kterou připravil Městský ateliér prostorového plánování a architektury. Jejím cílem je dětem přiblížit prostředí a zákonitosti městské ulice. Ukázat, že je tvořena řadou prvků, které plní různé funkce, zabírají různě velký prostor nad i pod zemí a mají mezi sebou různé vazby a vztahy. 

Během workshopu vám představíme, jak je výukový program koncipován, jaké pomůcky využívá a jaké poznatky si děti mohou odnést. Sami si budete moci roli řidičů, chodců nebo cyklistů vyzkoušet.


PRO KOHO?
Pracovníci v oblasti vzdělávání

KDE?
Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) – Nádražní 17, 702 002 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz

KDY?
14. 9. 2022 – 16:00 hod.

Z důvodu omezené kapacity je na akci nutná registrace
REGISTRACE ZDE

15. 9. 2022 – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ OSTRAVA

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ (GVUO) – workshop „Výroba originálního deníku“

Přijďte si vytvořit originální deník s jednoduchým ručním vázáním. K dispozici budou různé druhy grafických a speciálních papírů i listy z tištěných propagačních materiálů GVUO. Deník si můžete ozdobit kresbou či koláží. Workshopem Vás provedou lektorky GVUO.

PRO KOHO?
Děti 7 – 8 let, žáci 2. stupně ZŠ + SŠ

KDY?
15. 9. 2022 – 9:00 – 16:00 hod.

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA – FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ (FSS OU)

Ukázka robotického tuleního mláděte PARO, které pomáhá v sociálních službách

Návštěvníkům akce bude představen PARO robot, který je na FSS OU určený pro výuku a pro výzkum. PARO robot je v zahraničí využíván zejména v domovech pro seniory. Vědci zjistili, že při interakci s PARO robotem dochází k pozitivním terapeutickým účinkům  – například snižuje míru osamělosti a zlepšuje náladu. Návštěvníci budou moci poznat, jak PARO robot funguje a budou se s ním moci „potulit“ a sami zhodnotit, jak na ně tato technologie působí.

Gerontooblek – jaké to je, stát se na pár minut seniorem?

Návštěvníkům akce bude k dispozici takzvaný „gerontooblek“, ve kterém mohou poznat, jaké to je být v těle starší osoby a jak se ve stáří může člověk cítit. Po tomto zážitku už budete například vědět, jaké to je napít se nebo napsat vzkaz s třesem v rukou. Přijďte si vyzkoušet, jaké to je pocítít všemi smysly fyzické změny spojené se stářím.

Test inteligence, test emoční inteligence

Nabízíme možnost zmapovat vaši emoční inteligenci zábavnou formou pomocí rozpoznání emocí na sérii fotografií. Můžete rozpoznat emoce jako smutek, hněv nebo třeba strach a pomocí toho si ověřit, jak jste na tom s emoční inteligencí. Umožníme vám také ověřit si, jak jste na tom se schopnostmi plánovat, řešit problém a dosahovat předem stanoveného cíle. Uvedené schopnosti jsou přitom nedílnou složkou inteligence člověka. Svou inteligenci si můžete odzkoušet formou řešení matematického problému ze staré vietnamské legendy.

PRO KOHO?
Žáci 1. a 2. stupně ZŠ + SŠ

KDY?
15. 9. 2022 – 9:00 – 16:00 hod.

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA – PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PdF OU)

PdF OU se zaměří na tři oblasti – sport, výtvarné umění a techniku. Během akce na Masarykově náměstí se návštěvníci (ZŠ a SŠ, široká veřejnost) budou moci zapojit do aktivit jako:
– sportovní diagnostika pro děti
– testování vertikálního výskoku
– měření složení těla
– výtvarné a technické dílny a workshopy
– výtvarné, technické a pohybové soutěže a hry

PRO KOHO?
Žáci 1. a 2. stupně ZŠ + SŠ

KDY?
15. 9. 2022 – 9:00 – 16:00 hod.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA (VŠB-TUO)

VŠB-TUO už více než 170 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory v moderních studijních programech, reagujících na skutečné problémy současnosti.

Pomocí modelů a interaktivních exponátů vám přiblíží témata, která hýbou současným světem:

Energetika, elektromobilita, nízkozuhlíkové technologie – představíme vám elektromobil StudentCar.
Klimatické změny, sucho, hospodaření s vodou – vyzkoušíte si interaktivní model vytváření říčního koryta.
Automatizace, robotizace – vycvičíte si robotického psa.
Nové materiály, nanotechnologie – vysvětlíme vám princip výroby nanovláken a můžete je i ochutnat.

PRO KOHO?
Žáci 1. a 2. stupně ZŠ + SŠ

KDY?
15. 9. 2022 – 9:00 – 16:00 hod.