Talent City 2022 – ZAHÁJENÍ KONFERENCE DNE 14. 9. DEBATOU

ZAHÁJENÍ KONFERENCE DNE 14. 9. 2022 OD 18:00

DEBATA NA TÉMA „JAK PODPOROVAT NADÁNÍ?“

REGISTRACE ZDE


Konference bude zahájena debatou v Centru PANT určenou zejména pro rodiče, ale také učitele a širokou veřejnost. Zaměří se na témata:
– rozpoznání talentů,
– vyhledání a práce s talentem,
– vytváření prostředí, kde se tyto vlohy dají uplatňovat a dále z nich vytvářet dovednosti, schopnosti a talent.
Debaty se zúčastní hosté z řad odborníků na školství a práci s talentovanými dětmi. 

JANA USTOHALOVÁ – moderátorka
Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde také externě učí praktické psaní. V Deníku N působí od jeho vzniku v roce 2018, předtím pracovala 17 let jako regionální redaktorka MF Dnes v Brně. Zabývá se zpravodajstvím z Brna, politikou, neziskovým sektorem, investigativními kauzami, sociální problematikou, školstvím a píše reportáže z regionů.
Získala dvě Novinářské ceny, za regionální žurnalistiku a nejlepší reportáž. Je matkou několika mimořádně nadaných dětí.

ANGELIKA KARTOUS SBOULI
Školní psycholožka, herečka, lektorka kreativního hraní. Během své praxe v mateřské a na základní škole mimo jiné pracuje i s dětmi s intelektovým nadáním.

ING. TOMÁŠ BLUMENSTEIN
Zakladatel a ředitel Světa vzdělání, aktivní člen Mensy ČR. Řadu let je organizátorem konferencí pro učitele, seminářů o nadaných dětech i akcí pro nadané studenty. V letech 2007–2015 působil jako předseda Mensy ČR a jeho zásluhou vznikl projekt Mensa NTC pro školky i soutěž Logická olympiáda, které se nyní každoročně účastní přes 60 tisíc žáků a studentů. Velmi dobře uvědomuje, jak důležité je včas zachytit a vhodně rozvinout potenciál dětí.

MGR. JAN NETOLIČKA
Od roku 2015 je ředitelem Wichterlova gymnázia. Dlouhodobě a systematicky se podílí na koncepci školy, která se v rámci regionu stala velmi vyhledávanou a jejíž žáci dosahují významných celostátních i mezinárodních úspěchů. V rámci spolupráce s OU, jejímž je absolventem, působí jako cvičný učitel pro studenty oboru učitelství anglického jazyka. Aktivně podporuje využití STEM a informačních technologií ve výuce, zavádění metody CLIL a je spoluautorem několika publikací a článků z těchto oblastí. V minulosti vytvářel vzdělávací obsah pro společnost Apple Inc. a byl evaluátorem elektronických vzdělávacích materiálů pro společnost Oxford University Press. V roce 2019 získal ocenění Výrazná pedagogická osobnost roku Moravskoslezského kraje.
Je rovněž členem odborné sekce Rady kvality ČR pro vzdělávání, zastupuje Český svaz vědeckotechnických společností v mezinárodním výboru pro vzdělávací aktivity zemí Hedvábné stezky (BRISECC), je pravidelně jmenován členem hodnotících komisí Národního akreditačního úřadu a je členem pedagogických rad Ostravské univerzity a VŠB-TUO.
Ve svém volném čase se věnuje překladům anglické beletrie a je autorem překladů více než 40 knih, včetně bestsellerů Michaela Connellyho nebo J. D. Barkera.

doc. MUDr. ONDŘEJ VOLNÝ, Ph.D., FESO
Docent MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., FESO ukončil studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně (LF MU) v roce 2012. Po ukončení studia nastoupil na I. neurologickou kliniku LF MU a FN u sv. Anny v Brně. V roce 2012 rovněž zahájil doktorské studium ve studijním programu Neurologie s tématem disertační práce „Neuroimaging in Acute Stroke“. Titul Ph.D. obdržel v roce 2016 rovněž na LF MU. Od roku 2017 působí na I. neurologické klinice LF MU na pozici odborného asistenta. V období od VII/2018 do XI/2019 absolvoval prestižní klinický a výzkumný fellowship v cerebrovaskulární medicíně – stroke fellowship na University of Calgary (Department of Clinical Neurosciences, Calgary Stroke Program and Hotchkiss Brain Institute), kde se mj. výzkumně věnoval moderním zobrazovacím metodám mozkové cirkulace, perfúze a využití umělé inteligence v analýze dat z počítačové tomografie (CT) a magnetické rezonance (MRI) mozku. Stroke fellowship ukončil jako vůbec první lékař ze střední a východní Evropy dne 8.11.2019. Celkově působil na zahraničních pracovištích a výzkumných institucích v USA (UCLA David Geffen School of Medicine) a Kanadě (University of Calgary) po dobu 2,5 let. Po svém návratu získal v roce 2020 odbornou způsobilost v oboru neurologie, a následně nastoupil na pozici zástupce přednosty pro vědu a výzkum na Neurologické klinice FN Ostrava. Od roku 2021 rovněž zastává funkci vedoucího Centra klinických neurověd LF Ostravské univerzity (LF OU). Dr. Ondřej Volný nadále výzkumně spolupracuje s Calgary Stroke Program (jako research affiliated), dále působí jako post-doctoral researcher v Mezinárodním centru klinického výzkumu FN u sv. Anny a LF MU (ICRC) a jako externí konsultant a metodik pro klinické doporučené postupy v rámci Českého národního centra Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHC-KT) pod, LF MU.
Dr. Volný je autorem nebo spoluautorem více než 40 publikací v recenzovaných vědeckých časopisech (včetně prvoautorské práce v předním světovém odborném Q1 periodiku Neurology), spoluautorem 1 monografie a autorem celkem 3 kapitol v odborných knihách. Aktuální citovanost jeho prací dle WoS (bez autocitací) je 312, H-index je 11 (k datu 31.1.2022). V současné době je školitelem 1 postgraduálního studenta na LF OU a konzultantem 2 Ph.D. studentů (LF MU a LF UK). Jeho hlavní výzkumné zaměření zahrnuje přednemocniční péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP), moderní metody zobrazení mozku, rekanalizační terapii CMP a využití virtuální reality a robotiky v neurorehabilitaci pacientů po CMP. Dr. Volný byl oceněn několika národními i zahraničními oceněními: „Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy“ v roce 2015 za spoluautorství učebnice Memorix Anatomie a jejího anglického překladu Memorix Anatomy, dále „The Thomas E. Feasby Fellowship Award 2018“ (Quality Improvement and Clinical Research Alberta Stroke Program), v roce 2017 získal pro ČR „The Danubius Young Scientist Award“ za excelentní výsledky výzkumu CMP a v roce 2021 obdržel „Hennerovu cenu České neurologické společnosti JEP“ za nejlepší originální práci autorů do 35 let za publikaci: Thrombectomy vs medical management in low NIHSS acute anterior circulation stroke, doi: 10.1212/WNL.0000000000010955. V roce 2022 byl nominován na Cenu Neuron v kategorii „Cena Neuron pro nadějné vědce“.