Talent City 2022 – TALENT A KREATIVITA

Místo konání: Studio G (Chelčického 8, Ostrava, odkaz na adresu ZDE)

Blok Talentu a kreativity ukázal návštěvníkům možnosti zapojení kreativity nejen do vzdělávání. Byly představeny organizace, které se kreativním vzděláváním dlouhodobě zabývají. Mohli jste se setkat s interaktivními přednáškami, workshopy a ukázkou artistů Circus teens academy. Blok talentu a kreativity se konal ve Studiu G v Ostravě.
Projekt Talent a kreativita se uskutečnil za finanční podpory Evropské unie.


MEETLOUTKY A DRAMADÍLNY – INSPIRACE DIVADLEM

MgA. Hana Volkmerová, Ph.D.
DIVADLO LOUTEK OSTRAVA


Dlouholetá divadelní lektorka Divadla loutek Ostrava, zakladatelka zapsaného spolku THeatr ludem, loutkářka a externě spolupracující odborná asistentka na Ostravské univerzitě v Ostravě.

BcA. Klára Kvasničková
THEATR LUDEM


Předsedkyně a lektorka THeatr ludem. V současné době působí jako pedagožka dramatické výchovy na ZUŠ Třinec.


V prezentaci byl představen inspirativní projekt Divadla loutek Ostrava s názvem MeetLoutky, jehož první ročník se uskuteční 1. a 2. listopadu 2022 v Divadle Loutek Ostrava a DramaDílny THeatra ludem.

Projekt Meet Loutky 2022 s podtitulem „Loutky…pro ty, co chtějí vědět víc“ propojuje divadelní (umělecký) obor s oborem pedagogickým. Jde o realizaci specifického setkání pedagogů a divadelníků – loutkářů. Na tomto divadelním setkání jsou prezentovány inscenace s edukačním (informativně-formativním) potenciálem pro různé věkové skupiny dětí. Na představení těchto inscenací naváží semináře, workshopy, diskuse a debaty.

Ve druhé části přednášky byli posluchači seznámeni s pojmem dramadílny, jejich koncepcí, zacílením, o obsahem a kratičkou historií a inspirativní nabídkou. Dramadílny jsou umělecko-vzdělávací programy, ve kterých se děti a žáci formou dramatických her seznamují s různými tématy navazující na RVP MŠ (např. literatura, umění, historie, sociální témata atd.). Na vlastní kůži si tak žáci mohou vyzkoušet Komenského metodu Škola hrou.

KNIHOVNA JAKO PARTNER PŘI ROZVOJI TECHNICKÉ A DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI

Mgr. Michaela Mrázová
MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ

Mgr. Michaela Mrázová je lektorka, knihovnice, neúnavná propagátorka nových technologií v knihovnách. Pracuje jako koordinátorka vzdělávání v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, kde se věnuje vzdělávání knihovníků i učitelů v oblasti technické a digitální gramotnosti, mediální výchovy a stará se o makerspace dílnu. 

Knihovny, stejně jako celá společnost, prochází v současné době velkou transformací. Už to dávno nejsou jenom půjčovny knih a tichá místa pro soustředěné studium.
Jaké tedy nyní knihovny jsou? A jakou roli mohou hrát při rozvoji technické a digitální gramotnosti?
V lektorském týmu Moravskoslezské vědecké knihovny se pracuje na tom, aby se pro pedagogy stali partnery v oblasti metodiky práce s výukovými roboty či problematiky mediální a informační gramotnosti.


ZPŮSOB JAKÝM SE DOSTANEME DO BUDOUCNOSTI JE BUDOUCNOST, KTEROU SI VYTVÁŘÍM

MgA. Katarína Kalivodová ArtD – CEO
SPOLEČNOST PRO KREATIVITU VE VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, 20 let působila v oblasti performance art, v divadlech a nezávislých uměleckých uskupeních v Evropě a také jako vysokoškolská pedagožka (Akademie umění)., vedla mezinárodní workshopy propojující pohyb, hlas a tělo. V SPKV vede tvorbu programů na rozvoj kreativity, designového myšlení, problem solving a působí jako konzultantka implementace kreativního vzdělávání. V rámci pilotního projektu Eduzměny v Kutnohorsku vede pracovní skupinu zaměřenou na tvorbu opatření pro cílovou skupinu žáků.

Kreativní vzdělávání je mezioborový přístup k procesu učení se. Rozvíjí kreativitu a kreativní myšlení, jedny ze zásadních kompetencí pro 21. století. Prostřednictvím umění vytváří podmínky pro komplexní rozvoj dětí a mladých lidí a jejich autonomie, originality a maximálního potenciálu.
Co všechno považujeme za návyky kreativního myšlení? Jak je můžeme rozvíjet a využívat ve vzdělávání ale i běžném životě? Jak vytvořit funkční podmínky pro učení, tak aby se žáci mohli rozvíjet komplexně? Jak kreativní myšlení u dětí může ovlivnit scénáře naši budoucnosti?

Odkaz ke shlédnutí prezentace „Způsob jakým se dostaneme do budoucnosti je budoucnost, kterou si vytváříme“ ZDE.


PRÁCE S NÁPADEM – ROZVOJ DIVERGENTNÍHO MYŠLENÍ NA 1. STUPNI ZŠ

Mgr. Veronika Šancová
PROTOTÝPCI

Veronika je zakladatelkou Prototýpků, kde působí jako lektorka kreativity, podnikavosti a digitálních kompetencí. V juniorských startupech pracuje s dětmi na 1. stupni ZŠ a vyvíjí s nimi konkrétní produkty. Je nositelkou evropské certifikace EntreCompEdu Teacher Pioneer a v rámci projektu IKAP v JMK II působila jako metodička studií pro koordinátory podnikavosti na základních a středních školách. Je aktivní v rodičovských iniciativách, přes 20 let podniká v oblasti IT a působí i v dalších vzdělávacích projektech.

O nápady je třeba pečovat, protože postupem času přicházíme o schopnost je generovat. V mladším školním věku dochází k razantnímu poklesu úrovně divergentního myšlení, které nutně potřebujeme, abychom ze sebe dostali co nejvíc možných nápadů, variant a řešení. Dobrá zpráva je, že existuje obrovská škála možností, jak divergentní myšlení v tomto věku rozvíjet – v libovolném předmětu, zábavně, bezpečně a v pár minutách.

– vysvětlili jsme si, že potřebujeme divergentní i konvergentní styl myšlení a proč je vhodné obě fáze oddělovat
– představili jsme si (i zažili) základní principy práce s nápady
– ukázali jsme si, jak divergentní myšlení účinně, a přitom zábavně a nenáročně trénovat ve fyzickém i digitálním světě
– a pochopili jsme, že by každé dítě mělo umět žonglovat


JAK ZAPOJOVAT DĚTI DO ROZVOJE JEJICH OKOLÍ?

Ing. arch. Kristýna Stará, Ph.D.
ARCHITEKTI VE ŠKOLE


Kristýna Stará – architektka, urbanistka, spoluzakladatelka platformy Architekti ve škole, projektu WPS Prague, značky dialog architekti, odborná a výzkumná konzultantka

Architektka, urbanistka, spoluzakladatelka platformy Architekti ve škole a značky dialog architekti, v projektu WPS Prague členka zakládající skupiny, odborná a výzkumná konzultantka. V roce 2011 absolvovala obor architektura a urbanismus s přesahem v rámci modulu zahradní a krajinářské architektury na FA ČVUT v Praze, kde též v roce 2019 úspěšně dokončila doktorské studium s tématem Rozvíjení vztahu ke krajině a možnosti primárního vzdělávání. Od roku 2009 se paralelně se studiem věnuje praxi architektky – urbanistky, ať již vlastní či dříve ve spolupráci se společnostmi Mac-Architecture s r.o./CENELC.CZ , DHV CR, spol. s r.o. či Cigler Marani Architects a.s./Jakub Cígler architekti a.s.  

Abychom směřovali k občansky aktivní společnosti, je potřeba v lidech probouzet vztah k místu již od dětství a postupně je zapojovat do plánování rozvoje měst a krajiny. Jak využít místní znalost a zkušenost k přiblížení architektury, plánování a vytvářet vztah k místu již od mateřských škol? Existují způsoby, jak vést mladé lidi k proaktivnímu přístupu změn prostředí a tvorby? Jakou roli v tom hrají pedagogové?

ARTS EDUCATION AS „ECOLOGY OF THE SOUL“

SANJA KRSMANOVIĆ TASIĆ

Theatre director, choreographer, actress, dance and drama teacher, producer. Sanja is an acclaimed international expert in the realm of physical theatre and dance. Together with her theatre group and individually, she tours performances and conducts workshops around the globe. Author and producer of numerous programs and projects both educational and artistic, developing also work with disabled dancers.  She is founder and artistic director of the festival Days of Smiljana Mandukić, dedicated to the preservation of the non-material heritage of Serbian contemporary dance. President of Centre for Drama in Education and Art-CEDEUM, and director of Hleb Teatar, a theatre group based on ensemble work fusing theatre, dance and live music. One of the founders of Association Artistic Utopia and director of the Mater Terra Festival. She is the current president of IDEA-International Drama/Theatre and Education Association.

To experience the creative process work  in the realm of theatre and dance at a young age, or at any age is a revelatory and sometimes life changing experience. We start to percieve ourselves and the world from a different perspective, we start to analyse and develop critical thinking, develop security within ourselves in an unsecure world we live in. We become active and empathic citizens of our communities.
The presentation will present the specific devising methodology that has emphasis on each individuals  potential, that develops interdisciplinarity between creative writing, physical theatre and dance, where the three fields influence, inspire, provoke and motivate each other. It is an original methodology called “ecology of the soul”, based on developing creative potentials of each individual through an artistic process.

EDUCATION BY CIRCUS – VZDĚLÁVÁNÍ CIRKUSEM

Artisté a umělci z Cirkus trochu jinak, z.s.
Circus teens academy, uskupení mladých talentů z UmCirkum-centrum nového cirkusu 


Cirkus trochu jinak, z. s. (CTJ) je kreativní, artistická a umělecká společnost, která od roku 2006 vytváří originální programy pro širokou veřejnost v oblastech nového cirkusu a pouličního divadla. Profesionální tým CTJ se věnuje vzdělávacím a sociálním činnostem. Mezi stěžejní a zároveň celoroční vzdělávací aktivity patří semináře, kurzy a workshopy se zaměřením na cirkusové disciplíny – žonglování, vzdušná akrobacie, párová akrobacie, provazochodectví, cyrwheel, ekvilibristika, balanční aktivity atd. a jejich využití také v sociální oblasti (tzv. sociální cirkus). Pořádáme intenzivní novocirkusové kurzy, včetně workshopů renomovaných zahraničních lektorů, mezinárodní výměny, příměstské tábory pro děti či semináře pro začátečníky i pro pokročilé a přispíváme tak k rozvoji všech zúčastněných a jejich motivace. 

Education by circus je start up Cirkus trochu jinak, z.s., který propojuje ve školách vzájemnou spolupráci mezi učitelem, lektorem a žáky jednotlivých ročníků. Realizujeme workshopy párové akrobacie, pohybu, tance a žonglování, které prohlubují motorické dovednosti, oboustrannou důvěru, kreativitu, motivaci a rozvíjejí pravou a levou hemisféru. Vrcholem je představení Just Try It, do kterého zapojujeme vybrané žáky. Přibližujeme dětem svět kultury, sportu, pohybu a umění. Představení Just Try It nese prvky nového cirkusu a poukazuje na problematiku šikany ve školách. Z vlastních zkušeností víme, že netradiční svět nového cirkusu boří zábrany a bariéry, proto by mohl dětem pomoci odbourat i problém, jak se se šikanou vyrovnat nebo svěřit učitelům či rodičům.