Žákovské parlamenty ZŠ byly podpořeny formou participativních rozpočtů

Zobrazit: Žákovské parlamenty ZŠ byly podpořeny formou participativních rozpočtů

Parlament dětí a mládeže města Ostravy zahájil ve spolupráci se Střediskem volného času Korunka (koordinátor parlamentu) a města v roce 2022 aktivity vedoucí ke vzniku rozvoje žákovských parlamentů na ostravských základních školách, a to v rámci projektu „Bo nám to není jedno !!!“

Na základě těchto aktivit se do projektu zapojilo 35 základních škol zřizovaných městskými obvody. Zástupcům zapojených škol bylo nabídnuto zúčastnit se ve dnech 4.-5.11.2022 setkání, jehož hlavním cílem byl seminář zaměřený na participativní rozpočty (sepsání projektové žádosti a projektový management), rozvoj kompetencí jednotlivých žáků a vzdělávací aktivity. Organizačně celou akci zastřešil Parlament dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO).

Záměr podpory žákovských parlamentů formou participativních rozpočtů se setkal s velkým ohlasem. Celkem 19 žákovských parlamentů škol připravilo na základě této aktivity projekty se žádostí o finanční podporu.

Jednotlivé projekty vyhodnotila komise ve složení: koordinátor PDMMO, 3 členové PDMMO a zástupce odboru školství a vzdělávání. Komise vyhodnotila 19 zaslaných projektů a navrhla podpořit 9 z nich.

Podpořeným školám budou na realizaci projektů jejich žákovských parlamentů poskytnuty příspěvky ze strany města ve výši 100 tis. Kč.

Podpořené projekty ŽP jednotlivých škol:

Projekt „Buď oukej na netu“ (ZŠ A. Hrdličky) – samotní žáci řeší v rámci svého projektu důležité téma kyberšikany. Žáci vyšších ročníku připravují program pro žáky nižších tříd, projekt má velký vzdělávací potenciál, který je reálný.

Projekt „Den PRVNÍ POMOCI“ (ZŠ Ostrčilova) – projekt zaměřený na osvětu týkající se první pomoci – vysoká intenzita zapojení žáků, kdy žáci školního parlamentu zajišťují organizačně celou akci a směřují ji i k mladším spolužákům.

Projekt „Učíme se etiketě aneb co se v mládí naučíš…“ (ZŠ I. Sekaniny) – projekt navazuje na dřívější tradici školy s cílem rozvíjet kulturní a měkké kompetence členů Žákovské rady (komunikace, umění řešit problémy, plánování a organizace akce nebo také zlepšování prezenčních dovedností), vzdělat žáky školy v oblasti etikety a podpořit talentované žáky. Projekt má velký potenciál ke zlepšení klimatu školy a stmelení kolektivů.

Projekt „Společná historie – krůček po krůčku Ostravou“ (ZŠ Provaznická) – žáci žákovského parlamentu samostatně připraví program pro celou školu. Projekt má velký dosah, je srozumitelně popsán a má pro žáky, především v roli organizátorů, velký vzdělávací potenciál.

Projekt „Školní legál“ (ZŠ Karla Pokorného) – netradiční, kreativní a technicky zaměřený projekt. Žáci vybudují vlastní prvek (zeď), který budou moci využívat pro legální graffiti.

Projekt „Školní žwásty – časopis žáků pro žáky“ (ZŠ Waldorfská) – projekt reaguje na potřeby žáků a přispěje k lepšímu klimatu školy, informování o dění ve škole a doplní vhodně „vnitřní život“ školy. Žáci podílející se na tvorbě časopisu si budou zlepšovat své komunikační, digitální i organizační kompetence.

Projekt „Vymalování tříd 2. stupně“ (ZŠ Chrustova) – projekt je zaměřen na výmalbu tříd s cílem zpříjemnit a zkulturnit prostory a přispět tak k lepšímu pocitu v trávení času ve škole. Žáci se podílí v přípravných fázích, kde jsou zapojeni ve velké míře, chtějí navázat spolupráci s OU, případně jinou organizací, která se bude umělecky podílet na vymalování tříd.

Projekt „S Komenským spolu a fajně“ (ZŠ Komenského) – projekt zaujal cílem propojit školu s komunitou obyvatel v sousedství školy a rovněž zaměřením na mezigenerační propojení. Prostřednictvím sbírky na této akci bude podpořena i Nadace na pomoc zvířatům sídlící v Ostravě – Porubě.

Projekt „Den Země na Horymírce“ (ZŠ Horymírova) – projekt reflektuje aktuální společenské potřeby a interpretuje významné téma. Cílem je aktivním a tvořivým způsobem získat poznatky o přírodě a o důležitosti ochrany životního prostředí a motivovat žáky k většímu zájmu o ekologii a ochranu životního prostředí.

Podpořeným žadatelům přejeme úspěšnou realizaci projektů a budeme se těšit na jejich podzimní prezentaci.