Kreativitou za Duhou

Zobrazit: Kreativitou za Duhou

Mateřská škola Hornická realizovala díky finanční  podpoře statutárního města Ostravy projekt “Kreativitou za Duhou”.

V rámci společných kreativních schůzek děti vymýšlely nové příběhy, pohádky a prostřednictvím loutek a dramatizace rozvíjely své komunikační schopnosti. Děti vycházely do přírody, kde pracovaly s přírodním materiálem a pozorovaly okolí. Společně navštívily kreativní dílničky v Divadle loutek, kde se dozvěděly zajímavé informace o loutkách, mnohých výtvarných postupech a procesu tvorby divadelní inscenace. Zároveň si prohlédly zákulisí divadla a seznámili se s prací režiséra, zvukaře, uvaděčky a osvětlovače. Nejsilnějším zážitkem bylo pro děti kreativní dopoledne v domově s pečovatelskou službou, kde děti zahrály improvizační, hudební pohádku „O velké řepě“ a předaly dárečky a přáníčka, které samy vyrobily.