Školství

Zobrazit: Letní příměstské tábory pro české a ukrajinské děti v červenci a srpnu 2022

Letní příměstské tábory pro české a ukrajinské děti v červenci a srpnu 2022

Letní příměstské tábory jsou realizovány v rámci projektu „Integrace ukrajinských rodin v Ostravě“, který je spolufinancován ze strany Ministerstva vnitra ČR.Літні приміські табори реалізуються в рамках проекту «Інтеграція українських сімей в Остраві», який співфінансує Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки. Cílem těchto letních ...
Zobrazit: Národní dotační titul „Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 2022“

Národní dotační titul „Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 2022“

Dotace jsou určeny na projekty neinvestiční. Preferovány budou projekty, které zajišťují sociální a právní poradenství, aktivizaci cílové skupiny a přímou práci s klienty. Příjemce dotace: je žadatel, kterým je obec, dobrovolný svazek obcí, město nebo městská část. Partnery mohou být ...
Zobrazit: Vyhlášení výzvy na budování kapacit dětských skupin

Vyhlášení výzvy na budování kapacit dětských skupin

V rámci Národního plánu obnovy byla vyhlášená výzva na Budování kapacit dětský skupin. Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, ...
Zobrazit: OSTRAVA POKRAČUJE V PODPOŘE VZDĚLÁVÁNÍ A TALENTMANAGEMENTU

OSTRAVA POKRAČUJE V PODPOŘE VZDĚLÁVÁNÍ A TALENTMANAGEMENTU

Z programu určeného na podporu vzdělávání a talentmanagementu, který letos vstoupil do svého sedmého ročníku, město přispěje částkou 35,203 milionů korun na 62 projektů. O program byl letos mimořádný zájem, finanční příspěvek žádaly mateřské, základní, střední i vysoké školy, ale ...
Zobrazit: Aktuální nabídka programů VŠB-TUO pro 2. pololetí školního roku 2021/2022

Aktuální nabídka programů VŠB-TUO pro 2. pololetí školního roku 2021/2022

Přinášíme Vám kompletní nabídku programů Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, více informací nejen pro základní a střední školy naleznete na webu www.zlepsisitechniku.cz. KURZY PRO PEDAGOGY Jak zařadit techniku do výuky – aktuálně ENERGETIKA BUDOUCNOSTI 14.2.2022 a FENOMÉN 3D ...
Zobrazit: Aktualizace strategického rámce MAP ORP Ostrava – únor 2022

Aktualizace strategického rámce MAP ORP Ostrava – únor 2022

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že Aktualizace SR MAP ORP OSTRAVA proběhne v měsíci únoru 2022.Projektové záměry – nové a aktualizované, je nutno zaslat nejpozději do 11. 2. 2022 !!! I v novém programovém období 2021 – 2027 je podmínkou pro čerpání ...
Zobrazit: Třídy vynálezců na ZŠ Šalounova

Třídy vynálezců na ZŠ Šalounova

V rámci aktivity Zlepši si techniku, která se uskutečnila ve spolupráci s VŠB-TU, proběhl v týdnu od 13. 12. 2021 na Základní škole Ostrava Vítkovice, Šalounova 56, příspěvková organizace (pracoviště Halasova), program Třídy vynálezců, který byl určen pro žáky 8. ...
Zobrazit: Ostrava získala Národní cenu kariérového poradenství za svůj projekt

Ostrava získala Národní cenu kariérového poradenství za svůj projekt

Projekt statutárního města Ostrava s názvem „Kariérové poradenství Ostrava“ byl oceněn hlavní cenou v soutěži Národní ceny kariérového poradenství Euroguidance 2021. Cílem soutěže je inspirovat kariérové poradce v zemi, soustředit příklady dobré praxe a podpořit rozvoj kariérového poradenství i vzdělávání. Letos se konal ...
Zobrazit: Stříbrná EDUína za školský projekt zamířila do Ostravy

Stříbrná EDUína za školský projekt zamířila do Ostravy

Z rozpočtu Statutárního města Ostrava bylo na realizaci individuálního a skupinového doučování poskytnuto celkem 1 117 000 korun. Magistrát tak letos pomohl žákům v rámci povinné školní docházky a zároveň přispěl ke zmírnění nerovností ve vzdělání během pandemie. Projekt Doučování žáků a letní příměstské ...
Zobrazit: Podpora vzdělávací struktury z IROP 2021-2027

Podpora vzdělávací struktury z IROP 2021-2027

ŘO OP VVV informuje, že u výzvy Akční plánování v území byla zveřejněna prezentace s přehledem oblastí, které budou podporovány v rámci IROP 2021 – 2027 a týkají se škol a školských zařízení. Prezentace byla představena zástupcem Řídicího orgánu IROP na 5. on ...
Zobrazit: Informace k nové výzvě Fondů EHP, nové online kurzy a další inspirace pro MŠ, ZŠ

Informace k nové výzvě Fondů EHP, nové online kurzy a další inspirace pro MŠ, ZŠ

Vyhlášení nové výzvy Fondů EHP Zajímá vás spolupráce s partnery z Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska a hledáte finance na společný projekt? Přihlaste se do výzvy programu Vzdělávání Fondů EHP. Informace pro zasílání grantových žádostí naleznete na: projekty institucionální spolupráce . Už během ...
Zobrazit: Děti z mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové se zapojily do Mezinárodního dne neslyšících

Děti z mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové se zapojily do Mezinárodního dne neslyšících

Věděli jste, že 23. září je Mezinárodním dnem neslyšících? V mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové, v Ostravě – Hrabůvce, se děti zapojují do aktivit, které je přirozenou formou učí respektovat speciální potřeby osob se zdravotním postižením. Třída Berušky, se zapojila ...