Národní dotační titul „Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 2022“

Zobrazit: Národní dotační titul „Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 2022“

Dotace jsou určeny na projekty neinvestiční. Preferovány budou projekty, které zajišťují sociální a právní poradenství, aktivizaci cílové skupiny a přímou práci s klienty.

Příjemce dotace: je žadatel, kterým je obec, dobrovolný svazek obcí, město nebo městská část. Partnery mohou být i jiné organizace.
Cílová skupina: držitelé dočasné ochrany (vydáno v roce 2022). Pouze doplňkově i další legálně na území ČR pobývající cizinci ze třetích zemí a EU. V širším smyslu je cílovou skupinou i majoritní společnost (např. v oblasti informování o integraci, seznamovacích aktivit, atd.).

V rámci tohoto dotačního titulu budou podpořeny projekty, které budou souborem intenzivních adaptačních a integračních aktivit a opatření, směřujících k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě a prevenci případných konfliktů. Žadatel může v rámci jedné výzvy podat pouze jeden projekt.

Termín pro podání žádostí je do 15.5.2022
Bližší informace naleznete ZDE