Aktualizace strategického rámce MAP ORP Ostrava – únor 2022

Zobrazit: Aktualizace strategického rámce MAP ORP Ostrava – únor 2022

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že Aktualizace SR MAP ORP OSTRAVA proběhne v měsíci únoru 2022.
Projektové záměry – nové a aktualizované, je nutno zaslat nejpozději do 11. 2. 2022 !!!

I v novém programovém období 2021 – 2027 je podmínkou pro čerpání prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a jiných OP, prokázání souladu se Strategickým rámcem MAP (SR MAP) v oblasti investic do předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání a celoživotního učení.

V souvislosti s novým programovým obdobím  byly realizovány ze strany řídicího orgánu i nové „Tabulky“ strategického rámce investic, do kterých budete zapisovat nové projektové záměry a aktualizovat stávající projektové záměry, které následně bude schvalovat na svém jednání v únoru 2022 Řídící výbor MAP ORP Ostrava II.

Do tabulek (viz výše) JE NUTNÉ stejně jako v minulosti zařadit jednak nové projektové záměry + aktualizované projektové záměry (změny je nutno označit červeným písmem v příslušné buňce, kde ke změně došlo)

Bližší informace a postup naleznete zde:

postup
prezentace – Základní informace k tabulkám investičních priorit
– webové stránky MAP ORP Ostrava