Aktualizace strategického rámce MAP ORP Ostrava – červen 2021

Zobrazit: Aktualizace strategického rámce MAP ORP Ostrava – červen 2021

Další aktualizace SR MAP ORP OSTRAVA proběhne v měsíci červnu 2021.
Projektové záměry – nové a aktualizované, je nutno zaslat nejpozději do 11. 6. 2021 !!!

I v novém programovém období 2021 – 2027 bude podmínkou pro čerpání z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a jiných OP, prokázání souladu se Strategickým rámcem MAP (SR MAP) v oblasti investic do předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání a celoživotního učení.

V souvislosti s novým programovým obdobím  byly realizovány ze strany řídicího orgánu i nové „Tabulky“ strategického rámce investic.

Do nových tabulek JE NUTNÉ zařadit jednak nové projektové záměry + aktualizované projektové záměry, které jsou uvedeny v původní „Staré tabulce“ strategického rámce (viz přílohy).

Bližší informace a postup naleznete zde:
aktualizace strategického rámce-červen 2021 ;
webové stránky MAP ORP Ostrava