Děti z mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové se zapojily do Mezinárodního dne neslyšících

Zobrazit: Děti z mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové se zapojily do Mezinárodního dne neslyšících

Věděli jste, že 23. září je Mezinárodním dnem neslyšících?

V mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové, v Ostravě – Hrabůvce, se děti zapojují do aktivit, které je přirozenou formou učí respektovat speciální potřeby osob se zdravotním postižením.

Třída Berušky, se zapojila do aktivit, které pro ně třídní učitelky Michaela Bravencová, Simona Šalatová a asistentka pedagoga, Hana Holoubková, připravily. Děti mohly vyzkoušet, jaký je  pocit „nic neslyšet“, velmi jednoduchým způsobem. Při pobytu venku byly dětem poskytnuty špunty do uší a  všichni společně vnímali svět okolo mateřské školy jiným způsobem. Právě díky tomuto jednoduchému  pokusu si děti uvědomily, že mít dar sluchu je nepopsatelný. Každý náš smysl je důležitý a proto se musíme bezpečně chovat, abychom tyto dary, naše smysly neohrozili. S úctou a respektem přistupovat k lidem se zdravotním postižením, kteří jsou součástí naší společnosti. Nejen tato aktivita děti mezinárodním dnem provázela. Maskoti mateřské školy, Emilka s Lukáškem se společně s dětmi učily jednoduché základy znakové řeči, jako je: maminka, tatínek, rodina, polibek a další. Znakový jazyk se dětem promítl také v rámci výuky angličtiny, která ve třídě probíhá.

„Podej mi ruku a nikdy nebudeš sám.“ I v tomto duchu se v mateřince pracuje a reálně probíhá podpora rovného přístupu ke vzdělávání…