Vyhlášení výzvy na budování kapacit dětských skupin

Zobrazit: Vyhlášení výzvy na budování kapacit dětských skupin

V rámci Národního plánu obnovy byla vyhlášená výzva na Budování kapacit dětský skupin. Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Podpořeny budou projekty zaměřené na budování kapacit jak veřejných, tak i zaměstnaneckých dětských skupin, za předpokladu splnění nastavených kritérií.

Bližší informace naleznete: ZDE