Třídy vynálezců na ZŠ Šalounova

Zobrazit: Třídy vynálezců na ZŠ Šalounova

V rámci aktivity Zlepši si techniku, která se uskutečnila ve spolupráci s VŠB-TU, proběhl v týdnu od 13. 12. 2021 na Základní škole Ostrava Vítkovice, Šalounova 56, příspěvková organizace (pracoviště Halasova), program Třídy vynálezců, který byl určen pro žáky 8. ročníku.

Jednalo se o týdenní program, kdy každý den po dobu 3 vyučovacích hodin si mohli žáci zkusit prožít, jaké to je být vynálezcem. Celý týden zkušení lektoři z VŠB – TU Ostrava prováděli a seznamovali žáky školy s prací vědců, a to až k realizaci modelu samotného vynálezu, který si žáci sami vymysleli. Poslední den prezentovali žáci svůj vynález před odbornou porotou z VŠB-TU a učitelským sborem školy. Prohloubila se tak práce v kolektivu a žáci zjistili, zda by je kariéra vynálezce, vědce, bavila.