Podpora vzdělávací struktury z IROP 2021-2027

Zobrazit: Podpora vzdělávací struktury z IROP 2021-2027

ŘO OP VVV informuje, že u výzvy Akční plánování v území byla zveřejněna prezentace s přehledem oblastí, které budou podporovány v rámci IROP 2021 – 2027 a týkají se škol a školských zařízení. Prezentace byla představena zástupcem Řídicího orgánu IROP na 5. on line konferenci systémového projektu SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích) konané dne 4. listopadu 2021.   

Typy příjemců: školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO (které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb), církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Prezentaci naleznete ZDE.