Digitální výuka

Zobrazit: Možnosti zahraniční spolupráce pro MŠ a ZŠ (novinky, inspirace)

Možnosti zahraniční spolupráce pro MŠ a ZŠ (novinky, inspirace)

NOVINKY Metodické semináře eTwinning Chtěli byste realizovat mezinárodní projekty v online komunitě eTwinning, ale nevíte, jak na to? Přijďte na metodický seminář, kde vám zkušení ambasadoři všechno vysvětlí. Zjistíte, jak eTwinningový projekt připravit a začlenit do výuky. Můžete se také inspirovat ...
Zobrazit: Aktualizace strategického rámce MAP ORP Ostrava – únor 2022

Aktualizace strategického rámce MAP ORP Ostrava – únor 2022

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že Aktualizace SR MAP ORP OSTRAVA proběhne v měsíci únoru 2022.Projektové záměry – nové a aktualizované, je nutno zaslat nejpozději do 11. 2. 2022 !!! I v novém programovém období 2021 – 2027 je podmínkou pro čerpání ...
Zobrazit: Informace k šablonám, DVPP

Informace k šablonám, DVPP

Na základě opatření MŠMT ze dne 3. 11. 2021 byl u vzdělávacích kurzů DVPP opět umožněn přechod z prezenční formy na distanční  https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/aktualizovano-opatreni-k-moznosti-zmeny-prezencni-formy. Dne 4. 11. 2021 bylo aktualizováno Sdělení k realizaci šablon o správný odkaz na distanční formu kurzů – vše ...
Zobrazit: Informace k nové výzvě Fondů EHP, nové online kurzy a další inspirace pro MŠ, ZŠ

Informace k nové výzvě Fondů EHP, nové online kurzy a další inspirace pro MŠ, ZŠ

Vyhlášení nové výzvy Fondů EHP Zajímá vás spolupráce s partnery z Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska a hledáte finance na společný projekt? Přihlaste se do výzvy programu Vzdělávání Fondů EHP. Informace pro zasílání grantových žádostí naleznete na: projekty institucionální spolupráce . Už během ...
Zobrazit: Tour For The Future – ZŠ Šalounova

Tour For The Future – ZŠ Šalounova

Na Základní škole Šalounova v Ostravě – Vítkovicích má vedle výchovně vzdělávací činnosti významné místo také kariérové poradenství poskytované žákům i jejich zákonným zástupcům. V kariérovém poradenství škola využívá různé formy práce, od individuálních konzultací s žákem, jeho rodiči, přes skupinové aktivity, účasti ...
Zobrazit: Nabídka účasti na informačním setkání Tour For The Future (mobilní učebna – technologie budoucnosti)

Nabídka účasti na informačním setkání Tour For The Future (mobilní učebna – technologie budoucnosti)

Dne 14.5. 2021 ve 13 hod., se v areálu ZŠ Šalounova 56, Ostrava Vítkovice, uskuteční informační setkání k projektu TOUR FOR THE FUTURE Cílem je seznámit žáky napříč republikou s novou technikou a technologiemi a podpořit u žáků vztah k technice. Akce ...
Zobrazit: Záznamy webinářů NPI „Kabinet Český jazyk a literatura“ a „Kabinet Matematika a její aplikace“

Záznamy webinářů NPI „Kabinet Český jazyk a literatura“ a „Kabinet Matematika a její aplikace“

Na YouTube kanálu projektu SYPO Národně pedagogického institutu najdete nově 5 webinářů: Kabinet Český jazyk a literatura Tvorba digitálního obsahu pro 2. stupeň ZŠ Kabinet Matematika a její aplikace Můžeme vést žáky na 1. stupni ZŠ k zobecňování matematických vztahů? ...
Zobrazit: VIRTUÁLNÍ KONFERENCE O BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ –  MOONSHOT PRO UČITELE

VIRTUÁLNÍ KONFERENCE O BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ – MOONSHOT PRO UČITELE

Zveme Vás na virtuální konferenci o budoucnosti vzdělávání MOONSHOT PRO UČITELE. KDY?v úterý 23. března 2021-dopolední blok od 9:30 hod – více informací naleznete ZDE. Dopolední blok je určen primárně pedagogům a pracovníkům ve školství; součástí dopoledního bloku bude debata ...
Zobrazit: Využití prostředků poskytnutých v rámci výzvy na podporu digitální  výuky v roce 2020 (ZŠ zřizované městskými obvody)

Využití prostředků poskytnutých v rámci výzvy na podporu digitální výuky v roce 2020 (ZŠ zřizované městskými obvody)

Na opětovný výskyt COVIDU-19 na podzim roku 2020 reagovalo město Ostrava vyhlášením Výběrové řízení pro poskytnutí příspěvků z rozpočtu SMO na podporu digitální výuky na rok 2020, které bylo určeno pro základní školy zřizované městskými obvody SMO – vice na odkazu: ...
Zobrazit: Webináře nová informatika pro ZŠ, MŠ

Webináře nová informatika pro ZŠ, MŠ

Nová informatika Speciální blok bezplatných webinářů týkající se RVP a ŠVP v informatice. RVP v nové informatice a digitální klíčová kompetence Webinář proběhne 8. 3. v 16:00 zde https://youtu.be/lTOzuVJoDto. Jeho lektorkou bude Mgr. Daniela Růžičková, garantka oboru informatika a informační a komunikační technologie z Národního pedagogického ...
Zobrazit: Digitalizace a virtuální výuka v mezinárodním vzdělávání – čtvrtletník MOZAIKA

Digitalizace a virtuální výuka v mezinárodním vzdělávání – čtvrtletník MOZAIKA

Nový čtvrtletník Domu zahraniční spolupráce (DZS) MOZAIKA se věnuje aktuálnímu tématu: Digitalizace a virtuální výuka v mezinárodním vzdělávání. Dočtete se v něm například: -jaké jsou aktuální možnosti výjezdů pro vysokoškoláky v programu Erasmus+-jaké přínosy má iniciativa Erasmus+ Virtual Exchange (ERASMUS+ v době ...
Zobrazit: Workshopy ICT – Nová informatika

Workshopy ICT – Nová informatika

Workshopy jsou určeny především učitelům informatiky, mohou se však přihlásit i zástupci vedení škol, „aby věděli, co je čeká“, případně učitelé neinformatiky, kteří by v budoucnu, po případných revizích, informatiku učili. Workshopu se mohou zúčastnit pedagogové 1. stupně ZŠ, pedagogové ...