Nabídka účasti na informačním setkání Tour For The Future (mobilní učebna – technologie budoucnosti)

Zobrazit: Nabídka účasti na informačním setkání Tour For The Future (mobilní učebna – technologie budoucnosti)

Dne 14.5. 2021 ve 13 hod., se v areálu ZŠ Šalounova 56, Ostrava Vítkovice, uskuteční informační setkání k projektu TOUR FOR THE FUTURE

Cílem je seznámit žáky napříč republikou s novou technikou a technologiemi a podpořit u žáků vztah k technice. Akce je organizována ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Žákům základních škol z celé republiky je nabídnuta možnost seznámit se s některými technologiemi budoucnosti zcela netypickou a atraktivní formou mobilní učebny, vybudované uvnitř kamionu; školy mají možnost si tuto mobilní učebnu s programem pozvat na svoji školu.
Součástí akce je i 90 minutový blok věnovaný kariérovému poradenství.

Mobilní učebna je vybavena 3D tiskárnami, notebooky a tablety s funkcí rozšířené reality. Účastníci získají přehled o trhu práce a naučí se pracovat s výše uvedeným zařízeními. Žáci na základě dotazníků zájmů zjistí, pro jakou profesi mají předpoklady, pedagogové se seznámí s novým pojetím výuky techniky v rámci vzdělávací oblasti Člověk a technika.

V případě zájmu zúčastnit se uvedeného setkání kontaktujte ze ZŠ Šalounova paní Nyklovou – tel. 721 988 417, nebo přímo ředitele školy – tel. 739 063 390.
Počet účastníků je omezen.