Tour For The Future – ZŠ Šalounova

Zobrazit: Tour For The Future – ZŠ Šalounova

Na Základní škole Šalounova v Ostravě – Vítkovicích má vedle výchovně vzdělávací činnosti významné místo také kariérové poradenství poskytované žákům i jejich zákonným zástupcům.

V kariérovém poradenství škola využívá různé formy práce, od individuálních konzultací s žákem, jeho rodiči, přes skupinové aktivity, účasti na zajímavých aktivitách apod.

Jednou z netradičních akcí, kterých se škola zúčastnila, byl příjezd mobilní učebny vybudované uvnitř kamionu do školy. Akce byla organizována ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu Tour For The Future. Cílem tohoto projektu je seznamovat žáky z celé republiky s některými technologiemi budoucnosti a  netypickou a atraktivní formou podpořit jejich vztah k technice. Aktivity se zúčastnili žáci a žákyně osmých ročníků. Nejdříve si formou testu ověřili své kariérové zaměření, následně se seznámili s moderními technologiemi, 3D tiskem, mohli diskutovat s kvalifikovanými odborníky a nakonec si sami mohli vyzkoušet 3D tisk – klíčenku s vlastním jménem.

Akci, po jejím ukončení, děvčata i chlapci vyhodnotili jako zajímavou a užitečnou. Rovněž naši pedagogové měli možnost zúčastnit se workshopu. Přínosem této akce bylo nejen seznámení se s 3D tiskárnou, ale také možnost tuto tiskárnu pro školu získat.

Organizátorům děkujeme a těšíme se na další podobně motivační projekty.

Projekt – TOUR FOR THE FUTURE