Projekty žákovských parlamentů financované formou participativních rozpočtů

Zobrazit: Projekty žákovských parlamentů financované formou participativních rozpočtů

Projekt žákovského parlamentu Základní školy Aleše Hrdličky v Ostravě – Porubě „Buď oukej na netu“

Žáci vyšších ročníků si pro své mladší spolužáky z 1. stupně připravili program zaměřený na prevenci kyberšikany u mladších spolužáků. Motivací žáků, proč tento projekt zorganizovat, byla dnešní doba elektronických médií, jako je internet a mobilní telefony, která sebou přináší mnoho problémů a rizik, s nimiž se mohou jejich mladší spolužáci setkat. Chtějí, aby žáci věděli, jak na různé situace v rámci kyberšikany reagovat a jak se chránit.

„Tento peer program (vrstevnický program) by měl být pozitivním ovlivňováním názorů a chování mladších spolužáků námi, bez přítomnosti dospělých“…reakce žáků vyšších ročníků 

Ve dnech 26. – 27. 1. 2023 proběhla první setkání se žáky čtvrtých ročníků. V rámci jedné vyučovací hodiny se žáci bavili o sociálních sítích, jejich nebezpečí, zjišťovali informace o kyberšikaně i jak se proti ní bránit, případně vyhnout a v závěru třída uspěla i ve finálním kvízu. Celá třída se po dobu konání aktivit aktivně zapojovala a se staršími spolužáky skvěle spolupracovala.

Tento projekt byl realizován díky finanční podpoře města v rámci projektu „Bo nám to není jedno!!!“, který pro žákovské parlamenty připravuje Statutární město Ostrava ve spolupráci s Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy a SVČ Korunka