Využití prostředků poskytnutých v rámci výzvy na podporu digitální výuky v roce 2020 (ZŠ zřizované městskými obvody)

Zobrazit: Využití prostředků poskytnutých v rámci výzvy na podporu digitální  výuky v roce 2020 (ZŠ zřizované městskými obvody)

Na opětovný výskyt COVIDU-19 na podzim roku 2020 reagovalo město Ostrava vyhlášením Výběrové řízení pro poskytnutí příspěvků z rozpočtu SMO na podporu digitální výuky na rok 2020, které bylo určeno pro základní školy zřizované městskými obvody SMO – vice na odkazu: Podporujeme digitalni vyuku

Cílem města bylo doplnit podporu ze strany MŠMT (nákup mobilní výpočetní techniky pro ZŠ) a jednorázově  přispět k vylepšení procesu online výuky a systémové podpory digitální výuky jednotlivých ZŠ ještě v roce 2020, a to především v oblasti vzdělávání, datových připojení a  online přenosů, vč.  doplňujícího software v rámci digitální výuky (výukové programy aj).

Výběrové řízení bylo určeno na nákup: 
-SIM karet, MODEM-ů pro datové připojení, kamer vč. příslušenství (maximálně 30% poskytnutého příspěvku)
-Vzdělávání celé sborovny (aktivní přítomnost alespoň 90% učitelského sboru z celkového počtu pedagogického sboru bez rozdílu velikosti úvazku) ve vybraných aplikacích dle potřeb škol  – max. 2 aplikace (např. Teams, Google aj,) formou služeb; vzdělávání – metodická podpora předmětových sekcí
-SW souvisejícího s potřebami na podporu v rámci digitální výuky, vč. např. digitálních učebnic a výukových programů.

Do výběrového řízení se zapojilo 43 základních škol s celkovým objemem požadovaných finančních prostředků ve výši 3,168 mil. Kč.

Ve kterých oblastech vnímají školy již převážně dostatečné zajištění:
– ICT technika
– vzdělávání pedagogů v oblasti IT klíčových kompetencí