Školství

Zobrazit: Den zdraví

Den zdraví

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava, díky finanční podpoře města Ostravy, již po několikáté realizovala úspěšný projekt „Den zdraví“. Jedná se o edukačně preventivní akci určenou dětem mateřských škol a žákům 1. až 5. tříd základních škol. ...
Zobrazit: Smysluplná škola

Smysluplná škola

Základní škole Ostrava-Stará Bělá  se podařilo, díky finanční podpoře statutárního města Ostravy poskytnuté z programu na podporu školství, úspěšně zrealizovat projekt „Smysluplná škola“. V rámci tohoto projektu celé školní hřiště a okolí školy zaplnily jednotlivé aktivity. Všichni žáci si společně zasportovali, vyzkoušeli ...
Zobrazit: S Ostrčilkou po Evropě

S Ostrčilkou po Evropě

V rámci Programu na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy získala Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10 příspěvek na realizaci projektu „S Ostrčilkou po Evropě“. Prostřednictvím tohoto projektu byl pro žáky školní rok ve znamení cestování po Evropě formou ...
Zobrazit: Děti se seznamují s povoláním

Děti se seznamují s povoláním

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, díky finanční podpoře statutárního města Ostravy, která byla poskytnuta v rámci programu na podporu školství, úspěšně zrealizovala projekt „Hrajeme si na …“.  Projekt byl zaměřen na přiblížení práce dospělých, a to zejména prostřednictvím ...
Zobrazit: Výstava – Ostrava!!!

Výstava – Ostrava!!!

Jako každý rok, tak i letos realizuje Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace výstavu fotografií svých žáků oboru Fotograf, a to rovněž díky dotaci poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostravy. Letošní 15. ročník výstavy nese název „Výstava-Ostrava!!!“. Námětem pro ...
Zobrazit: Seminář pro zpracovatele žádostí v oblasti školství a oblasti vzdělávání a talentmanagementu

Seminář pro zpracovatele žádostí v oblasti školství a oblasti vzdělávání a talentmanagementu

Dne 27.08.2020 proběhl seminář pro zpracovatele žádostí v oblasti školství a oblasti vzdělávání a talentmanagementu. Na semináři se žadatelé dozvěděli novinky a změny v obou dotačních titulech oproti předcházejícímu období. Zásadní změnou je elektronizace způsobu podání žádostí o dotaci nebo ...
Zobrazit: Pozvání na seminář pro zpracovatele žádostí v oblasti školství a oblasti vzdělávání a talentmanagementu

Pozvání na seminář pro zpracovatele žádostí v oblasti školství a oblasti vzdělávání a talentmanagementu

Srdečně Vás zveme na seminář pro zpracovatele žádostí o dotace v oblasti školství a v oblasti vzdělávání a talentmanagementu, který se uskuteční dne 27.08.2020 v 10:00 hod. v budově Magistrátu města Ostravy v místnosti č. 306. Na semináři se dozvíte ...
Zobrazit: Novinky v dotačních titulech na podporu školství, vzdělávání a talentmanagementu

Novinky v dotačních titulech na podporu školství, vzdělávání a talentmanagementu

Zastupitelstvo města Ostravy na svém jednání dne 24.6.2020, usnesením č. 0981/ZM1822/15 schválilo Program na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 a Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2021. Program na ...
Zobrazit: Informace k vyhlášeným programům na poskytnutí dotací a příspěvků

Informace k vyhlášeným programům na poskytnutí dotací a příspěvků

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a Usnesením Vlády ČR, Vám sdělujeme následující informace týkající se vyhlášených programů v oblasti školství, vzdělávání a talentmanagementu, bilingvní a cizojazyčné výuky: I. Konkrétní informace k jednotlivým programům: Program na podporu vzdělávání ...