Zámostníčci jdou do světa

Zobrazit: Zámostníčci jdou do světa

Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31 realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt s názvem „Zámostníčci jdou do světa“.

V rámci tohoto projektu byly realizovány aktivity, které přispěly k celkovému rozvoji osobnosti dětí předškolního věku a směřovaly k osvojení klíčových kompetencí potřebných pro jejich další rozvoj. Podařilo se uskutečnit tvořivé dílny za účasti dětí, rodičů a sourozenců na různá témata, za účelem podpory mezigenerační spolupráce a spolupráce mezi rodinou dětí a školou. Děti měli také možnost zúčastnit se výukových programů zaměřených např. na rozvoj environmentálních a polytechnických kompetencí.