Nebojme se čtení

Zobrazit: Nebojme se čtení

Základní škola generála Zdeňka Škarvady realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy svůj projekt „Nebojme se čtení“.

V rámci tohoto projektu škola uspořádala besedy se spisovatelkou beletrie pro děti paní Zuzanou Pospíšilovou. Besed se zúčastnili žáci 1 stupně a během veselého povídání se dozvěděli o tom, jak vzniká nápad na knihu a co všechno je třeba udělat, aby se z nápadu stala hotová kniha, které pak skončí v rukou dětských čtenářů. Pro malé čtenáře bylo povídání s paní spisovatelkou velmi inspirativní a potěšilo je, že několik knižních titulů paní spisovatelka věnovala do školní knihovny, čímž se obohatil knižní fond školy.

Zároveň se díky této finanční podpoře podařilo na škole realizovat pravidelné čtenářské dílny, kdy starší děti prostřednictvím paní učitelky připravili jednoduché či složitější úkoly malým čtenářům. Děti se tak vzájemně inspirují a motivují ke čtení, budují si krásný vztah k literatuře, ale také vzájemné kamarádství na základě společných čtenářských prožitků.

Současně s těmito aktivitami na škole probíhala realizace „Příběhu na pokračování“. Základní myšlenkou bylo napsat celistvý příběh, na němž se bude podílet celá škola. Každá jednotlivá třída přispěla jednou kapitolou. Ústředním styčným bodem se stala rozměrná nástěnka ve vestibulu školy. Autorem první kapitoly příběhu byla třída 1.A. Díky žákům a paním učitelkám vznikl příběh o dívence Líze. A protože kniha od dětí a pro děti by neměla být ochuzena o ilustrace byl ke každé kapitole vybrán obrázek od nejzdatnějšího kreslíře. Díky této aktivitě si škola vyzkoušela něco úplně nového a přesvědčila se, že společně lze tvořit nevídané a že na sebe mohou být všichni právem hrdí.