Kniha přítel člověka

Zobrazit: Kniha přítel člověka

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A zavedla od školního roku 2019/2020 třídní knihovničky. Díky finanční podpoře statutárního města Ostravy, poskytnuté z programu na podporu rozvoje kvality školství, se podařilo v letošním školním roce vybudovat v prostorách školy školní knihovnu. V rámci projektu „Kniha přítel člověka“ bylo možné vybavit prostory knihovny, zakoupit nové knihy a podpořit aktivity realizované v knihovně.

Kromě vypůjčování knih se v knihovně konají i interaktivní workshopy se známými spisovateli jako např. paní Lenkou Rožnovskou, Zuzanou Pospíšilovou apod. Dále je v knihovně realizována aktivita projektu Malí a velcí kamarádi, kdy deváťáci čtou vlastnoručně vytvořené knihy prvňáčkům.  Zároveň zde bude probíhat i samotná výroba obřích knih – deváťáci píšou pohádku pro nejmenší, kterou sami vytisknou a také ilustrují. Pořádány budou rovněž workshopy z projektu Mezigenerační učení, kdy bude probíhat společné čtení seniorů a dětí. Školní knihovna bude žákům sloužit i jako informační centrum, kde mohou hledat důležité informace na několika noteboocích. V knihovně žáci a děti najdou glóbusy s kouzelnou tužkou, které mluví různými jazyky a spolupracují s iPady. Chybět nebudou ani nejrůznější společenské hry. V knihovně budou probíhat také aktivity pro děti z mateřských škol MŠ Mjr. Nováka a MŠ I.Herrmanna. Tento projekt podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti, zájem o četbu knih, vzdělání, rozvoj empatie k druhému člověku a schopnosti kooperace. Tyto schopnosti a dovednosti zajistí dětem a žákům v budoucnu lepší uplatnění na pracovním trhu a trvalý vztah k četbě.