Zlaté michálkovické ručičky

Zobrazit: Zlaté michálkovické ručičky

Základní škola U Kříže 28 realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy svůj projekt „Zlaté michálkovické ručičky“.

Tento projekt se zaměřil na podporu řemesel a rukodělných činností. V listopadu se škola proměnila v jakousi manufakturu, kde žáci ve třídách, na chodbách, ale i na školní zahradě, vytvářeli ve spolupráci s pedagogy rozličné výrobky. Zapojili se všichni žáci školy. Mladší žáci si vyzkoušeli modelování ze samo tvrdnoucí hmoty. Starší žáci si na chvíli vyzkoušel povolání kuchaře a věnovali se pečení rozličných tvarů z těsta. V průběhu roku měli žáci možnost vyrobit papírový model, vytvořit draka, vyzkoušet si práci se stavebnicí Merkur, vyrobit si kabelku, ušít si polštář nebo si také vyrobit a očalounit lavice z palet, které byly rozmístěny v jednotlivých patrech školy.