Školství

Zobrazit: Orientační běh

Orientační běh

Základní škola Porubská 832 pořádá závod v orientačním běhu, který proběhne ve středu 17.5.2023 v prostorách areálu Skalka family parku v Ostravě. Děti budou mít možnost si vyzkoušet, jak vypadá pravý orientační závod v terénu, včetně orientace v mapě a markování stanovišť. Propozice naleznete ...
Zobrazit: Další možnosti vzdělávání v oblasti kariérového poradenství

Další možnosti vzdělávání v oblasti kariérového poradenství

1. Mindfulness ve vzdělávání a kariérovém poradenství. Zveme Vás na webinář/workshop Mindfulness ve vzdělávání a kariérovém poradenství. Webinář je určen všem, kteří chtějí zařadit mindfulness do oblasti kariérového poradenství a vzdělávání. Účastníci se seznámí s podstatou mindfulness za pomoci teorie ...
Zobrazit: Řemeslo má zlaté dno

Řemeslo má zlaté dno

Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7 realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt s názvem „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“. Cílem tohoto projektu bylo vzbudit zájem dětí o řemesla, seznámit je s pracovními nástroji a jejich využitím, s chovatelskými a pěstitelskými pracemi. Podařilo ...
Zobrazit: Projekty žákovských parlamentů financované formou participativních rozpočtů

Projekty žákovských parlamentů financované formou participativních rozpočtů

Projekt žákovského parlamentu Základní školy Aleše Hrdličky v Ostravě – Porubě „Buď oukej na netu“ Žáci vyšších ročníků si pro své mladší spolužáky z 1. stupně připravili program zaměřený na prevenci kyberšikany u mladších spolužáků. Motivací žáků, proč tento projekt zorganizovat, byla dnešní ...
Zobrazit: Letem světem

Letem světem

Mateřská škola Staňkova realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt „Letem světem“. Projekt byl realizován v několika fázích. Na začátku roku paní učitelky připravily témata a přehled aktivit, které byly následně realizovány. V rámci projektových dnů děti ve fantazii navštívily Evropu, ...
Zobrazit: Zlaté michálkovické ručičky

Zlaté michálkovické ručičky

Základní škola U Kříže 28 realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy svůj projekt „Zlaté michálkovické ručičky“. Tento projekt se zaměřil na podporu řemesel a rukodělných činností. V listopadu se škola proměnila v jakousi manufakturu, kde žáci ve třídách, na chodbách, ale ...
Zobrazit: Zámostníčci jdou do světa

Zámostníčci jdou do světa

Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31 realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt s názvem „Zámostníčci jdou do světa“. V rámci tohoto projektu byly realizovány aktivity, které přispěly k celkovému rozvoji osobnosti dětí předškolního věku a směřovaly k osvojení klíčových kompetencí potřebných pro ...
Zobrazit: Nebojme se čtení

Nebojme se čtení

Základní škola generála Zdeňka Škarvady realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy svůj projekt „Nebojme se čtení“. V rámci tohoto projektu škola uspořádala besedy se spisovatelkou beletrie pro děti paní Zuzanou Pospíšilovou. Besed se zúčastnili žáci 1 stupně a během veselého ...
Zobrazit: Kniha přítel člověka

Kniha přítel člověka

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A zavedla od školního roku 2019/2020 třídní knihovničky. Díky finanční podpoře statutárního města Ostravy, poskytnuté z programu na podporu rozvoje kvality školství, se podařilo v letošním školním roce vybudovat v prostorách školy školní knihovnu. V rámci ...
Zobrazit: Prezentace ze Semináře k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO

Prezentace ze Semináře k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO

Dne 7.9.2022 proběhl v prostorách Magistrátu města Ostravy Seminář k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO pro oblast rozvoje kvality školství a oblast vzdělávání a talentmanagement. Prezentaci ze semináře je možné stáhnout ZDE ...
Zobrazit: Seminář k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2023

Seminář k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2023

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář zaměřený na poskytnutí informací k vyhlášeným dotačním programům v oblasti rozvoje kvality školství a v oblasti vzdělávání a talentmanagementu na rok 2023. Seminář proběhne dne 7.9.2022 od 10:00 hodin v prostorách Magistrátu města Ostravy ...
Zobrazit: Ostrava dofinancuje vzdělávání i v příštím roce

Ostrava dofinancuje vzdělávání i v příštím roce

Zastupitelé města schválili finanční podporu rozvoje kvality školství, programů vzdělávání a talentmanagementu pro rok 2023. Do progresu vzdělávání na území města investuje Ostrava v rámci schválených dotačních titulů každoročně téměř 45 milionů korun. Nutno dodat, že město podporuje školství dlouhodobě. Prostřednictvím ...