Další možnosti vzdělávání v oblasti kariérového poradenství

Zobrazit: Další možnosti vzdělávání v oblasti kariérového poradenství

1. Mindfulness ve vzdělávání a kariérovém poradenství.

Zveme Vás na webinář/workshop Mindfulness ve vzdělávání a kariérovém poradenství. Webinář je určen všem, kteří chtějí zařadit mindfulness do oblasti kariérového poradenství a vzdělávání. Účastníci se seznámí s podstatou mindfulness za pomoci teorie i praktických cvičení. Spojení vlastní praxe všímavosti u pedagogických pracovníků a její výuka v rámci třídního kolektivu pomáhá u žáků rozvíjet všímavost, uvědomění vlastních potřeb, pozornost, emoční stabilitu a soucit se sebou i ostatními. Budou popsány konkrétní možnosti uplatnění v každodenní poradenské a pedagogické praxi.    

Datum konání: 16.02.2023 Místo konání: online na MS Teams  

Registrace a další informace

2. Kariérové poradenství pro žáky přicházející z Ukrajiny –  záznam webináře + materiály. 

Minulý měsíc se uskutečnil webinář na téma kariérového poradenství pro žáky přicházející z Ukrajiny. Jedná se o aktuální téma pomoci při volbě střední školy a příklady z praxe kariérového poradenství. Pro velký zájem uvádíme odkaz na videonahrávku, materiály, prezentace a důležité zdroje k tématu.

Více informací o  kariérovém poradenství  pro žáky přicházející z Ukrajiny