Řemeslo má zlaté dno

Zobrazit: Řemeslo má zlaté dno

Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7 realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt s názvem „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“.

Cílem tohoto projektu bylo vzbudit zájem dětí o řemesla, seznámit je s pracovními nástroji a jejich využitím, s chovatelskými a pěstitelskými pracemi. Podařilo se vytvořit dětem řemeslnou dílnu s nářadím a díky tomu rozvinout jejich polytechnické dovednosti, vytvořit vztah k manuální práci a podpořit kooperaci.