Letní příměstské tábory pro české a ukrajinské děti v červenci a srpnu 2022

Zobrazit: Letní příměstské tábory pro české a ukrajinské děti v červenci a srpnu 2022

Letní příměstské tábory jsou realizovány v rámci projektu „Integrace ukrajinských rodin v Ostravě“, který je spolufinancován ze strany Ministerstva vnitra ČR.
Літні приміські табори реалізуються в рамках проекту «Інтеграція українських сімей в Остраві», який співфінансує Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки.

Cílem těchto letních příměstských táborů je umožnit ukrajinským dětem seznámit se s novým prostředím, naučit se český jazyk a posílit sociální vztahy s vrstevníky a vzájemnou spolupráci.
Kempy jsou určené pro žáky z ostravských škol a pro ukrajinské děti z řad příchozích válečných uprchlíků.

Ці приміські літні табори мають на меті надати можливість українським дітям пізнати нове середовище, вивчити чеську мову та зміцнити соціальні стосунки з однолітками та взаємну співпрацю. Табори призначені для учнів шкіл м. Острава та українських дітей з числа прибулих біженців від війни.

Pro všechny účastníky jsou tyto letní příměstské tábory bezúplatné, účastníkům je poskytována celodenní strava (dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka) a pitný režim. Letní příměstský tábor je realizovaný v rozsahu 40 hodin týdně, a to po dobu vždy 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Для всіх учасників табори будуть безкоштовними, забезпечено цілоденне харчування (сніданок, обід, полуденок) та питний режим. Приміський літній табір буде реалізовуватися в обсязі 40 годин на тиждень, протягом 5 календарних днів поспіль.

Přihlašování na kempy probíhá přímo v rámci jednotlivých středisek volného času a domu dětí a mládeže, které jsou příspěvkovými organizacemi města Ostravy, a to na základě vyplněné přihlášky v listinné podobě.
Реєстрація в табори відбувається безпосередньо в індивідуальних центрах дозвілля та дитячих та молодіжних будинках, які є дотаційними організаціями міста Острава, на підставі заповненої анкети в паперовій формі.

SVČ Moravská Ostrava

DDM Poruba

SVČ Zábřeh

SVČ Korunka

Bližší informace naleznete: ZDE
Більше інформації Ви знайдете:ТУТ

Celková alokace projektu činí 1 mil. Kč; alokace projektu na letní příměstské tábory činí 500 tis. Kč. Spolufinancování ze strany MVČR činí 950 tis. Kč, spolufinancování města činí 50 tis. Kč.

Akce je pořádána v rámci projektu „Integrace ukrajinských rodin v Ostravě“ na integraci držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Bližší informace k projektu naleznete ZDE.