Schválení projektu „Integrace ukrajinských rodin v Ostravě“ – Letní příměstské tábory

Zobrazit: Schválení projektu „Integrace ukrajinských rodin v Ostravě“ – Letní příměstské tábory

Žádost o dotaci ze státního rozpočtu na projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 pro projekt „Integrace ukrajinských rodin v Ostravě „, který je spolufinancován ze strany Ministerstva vnitra, byla schválena.

Projekt tvoří 2 podprojekty: 

Podprojekt A: Sociální poradenství a síťování aktérů  

Realizátor: odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy 

Cíl: integrace příchozích držitelů dočasné ochrany na území města Ostravy pomocí kvalitních informací dostupných v přirozeném jazyce, zprostředkování adaptačně integračních aktivit, získání zaměstnání, dlouhodobého bydlení, finanční stabilizace 

Částka: 500 000Kč  

Podprojekt B: Letní příměstské tábory  

Realizátor: odbor školství a sportu Magistrátu města Ostravy ve spolupráci se středisky volného času a domu dětí a mládeže, které město zřizuje

Částka: 500 000Kč  

Předmětem projektu „Letní příměstské tábory“ je realizace souboru adaptačních a integračních aktivit směřujících k řešení či zlepšení stávající situace ve vztahu k dětem, a to formou uspořádaní smíšených letních příměstských táborů pro české a ukrajinské děti. Cílem těchto LT bude tedy především integrace ukrajinských dětí do kolektivu českých dětí v rámci společných volnočasových aktivit o prázdninách. Tyto smíšené tábory umožní ukrajinským dětem seznámit se s novým prostředím, naučit se český jazyk, posílit sociální vztahy s vrstevníky a jejich vzájemnou spolupráci, podpoří duševní pohodu a zdraví dětí a pomohou i ukrajinským dětem lépe se připravit pro nástup do českých škol.

Предметом проекту, що готується для чеських та українських дітей „Дитячі приміські табори“, є реалізація комплексу адаптаційних та інтеграційних активностей, спрямованих на вирішення чи поліпшення існуючої ситуації, пов’язаної з дітьми, в формі влаштування змішаних літніх приміських таборів для чеських та українських дітей. Тож метою цього ЛТ (літнього табору) буде інтеграція українських дітей до колективу чеських дітей у рамці спільного дозвілля на канікулах. Ці змішані табори дозволять українським дітям познайомитись з новим оточенням, навчитись чеської мови, зміцнити взаємини з однолітками та їх взаємною співпрацею, підтримають психічне та фізичне здоров’я дітей та допоможуть і українським дітям краще підготуватися до чеських шкіл. 

*Letní příměstský tábor bude realizovaný v rozsahu min. 40 hodin týdně, a to po dobu vždy 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
Літній приміський табір буде реалізований в обсязі щонайменше 40 годин на тиждень, завжди протягом п’яти календарних днів поспіль.

*Dětem bude v rámci dne poskytováno stravování a pitný režim (svačina-oběd-svačina), přičemž za letní tábor nebude od účastníků vybírána úplata.
Дітям буде в рамці дня надано харчування (перекус – обід – перекус), при цьому за літній табір не буде з учасників стягуватись оплата.

*Součástí každého turnusu letního příměstského tábora bude výuka českého jazyka pro ukrajinské děti v přímém rozsahu 2 vyučovacích hodin denně (1 vyučovací hodina 45 min).
На кожній зміні дитячого приміського табору будуть уроки чеської мови для українських дітей в обсязі двох академічних годин на день (1 академічна година дорівнює 45 хвилин).

*Cílová skupina jsou děti odpovídající věku pro plnění povinné školní docházky (ukrajinské děti-držitelé dočasné ochrany z roku 2022, děti z majoritní společnosti).
Цільова група це діти у віці обов’язкового відвідування школи (українські діти, що мають тимчасовий захист з 2022 року, діти з основного суспільства).

Bližší informace naleznete zde:
Докладнішу інформацію щодо літніх таборів, в тому числі заяву на Літній табір 2022, знайдете тут:
SVČ Moravská Ostrava
DDM Poruba
SVČ Zábřeh
SVČ Korunka


Uvedená akce je pořádána v rámci projektu „Integrace ukrajinských rodin v Ostravě“  na integraci držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR