Stříbrná EDUína za školský projekt zamířila do Ostravy

Zobrazit: Stříbrná EDUína za školský projekt zamířila do Ostravy

Z rozpočtu Statutárního města Ostrava bylo na realizaci individuálního a skupinového doučování poskytnuto celkem 1 117 000 korun. Magistrát tak letos pomohl žákům v rámci povinné školní docházky a zároveň přispěl ke zmírnění nerovností ve vzdělání během pandemie.

Projekt Doučování žáků a letní příměstské kempy v Ostravě se zaměřil na propojení formálního a neformálního vzdělávání formou individuálního či skupinového doučování a konání příměstských táborů realizovaných základními školami, neziskovými organizacemi, středisky volného času a domem dětí a mládeže.

Ostrava také prostřednictvím projektu MAP ORP Ostrava II financovala projektové dny v ZOO Ostrava a Planetáriu Ostrava, a také ve Světě techniky v DOV, které školy a SVČ využily v rámci letních kempů.

V důsledku projektu bylo podpořeno více než 930 žáků, kteří zvládli látku ve škole dohnat a nemuseli opakovat ročník. Město projekt přihlásilo do soutěže o cenu EDUína, udělovanou za inovace ve vzdělávání. Jejím záměrem je představit zajímavé projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání, přinášející inspirativní změny. Letos se soutěž zaměřila na problematiku nerovností ve vzdělávání a jejich kompenzaci v období pandemie. Projekt Doučování žáků a letní příměstské kempy postoupil mezi 10 finalistů z celkem 43 přihlášených projektů a získal stříbrnou medaili na vyhlášení vítězů EDUína, konané 1. 12. 2021.