Aktiv Besip

Zobrazit: Aktiv Besip

V květnu proběhla na dopravním hřišti ZŠ A. Kučery dopravní soutěž mladých cyklistů 2023 – okresní kolo Ostrava, do které postoupilo z regionálních kol osm družstev mladších žáků ve věku od 10 do 12 let a osm družstev starších žáků ve věku 12 – 16 let. Družstva v obou kategoriích tvořili čtyři reprezentanti každé školy ve složení 2 dívky a 2 chlapci.

Cílem samotné soutěže bylo prověřit zkušenosti a znalosti, které děti získají v rámci výuky dopravní výchovy a naučit je ohleduplnosti k ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích a dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – pravidla provozu na pozemních komunikacích (teoretická část), pravidla provozu na pozemních komunikacích (praktická část – jízda na dětském dopravním hřišti), jízda zručnosti a zásady poskytování první pomoci.

Tři nejlepší družstva v každé kategorii byla odměněna výherními cenami, medailemi a pohárem, a nejlepší družstva z obou kategorií také postoupila do krajského kola, které se uskuteční ve Frenštátu pod Radhoštěm ve dnech 1. – 2. 6. 2023.