Jak se rodí kniha

Zobrazit: Jak se rodí kniha

Základní škola generála Zdeňka Škarvady realizovala díky finanční  podpoře statutárního města Ostravy projekt „Jak se rodí kniha”.

Tento projekt školní žákovské knihovny navázal na loňský zdařilý projekt “Nebojme se čtení“. Cílem bylo inspirovat děti ke čtenářství a k vlastní kreativní tvorbě pomocí doplňkových výchovně vzdělávacích aktivit ve spolupráci se Školní žákovskou knihovnou.

Škola zorganizovala několika besed a workshopů s aktivními tvůrci dětských knih, ať už to byli spisovatelé, ilustrátoři anebo spisovatelé, kteří současně ilustrují vlastní tvorbu. Děti se při besedách a workshopech seznámily s tvůrčím procesem  vzniku knihy. Jmenovitě to byly besedy se spisovatelem  Janem Opatřilem,  ilustrátorem a spisovatelem Vojtěchem Juríkem a dále workshopy s výtvarníkem Davidem Vávrou.

Škola také zorganizovala  exkurzi v tiskárně Printo. Tato návštěva umožnila dětem nahlédnout do procesu výroby knih a dalších tiskovin.

V prostorách školní knihovny byly organizovány pravidelné čtenářské dílny a speciální knihovnické lekce, během kterých si děti, mimo jiné, vytvářely své vlastní knížečky včetně ilustrací. Pokračovalo se také v  osvědčeném modelu spolupráce mladších dětí se staršími.