Realizace zahraničních stáží do zemí EU v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Zobrazit: Realizace zahraničních stáží do zemí EU v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

V rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“ proběhla v týdnu od 11. 10. 2021 do 15. 10. 2021 zahraniční stáž ve slovenských Košicích.

Výběr místa byl dán zejména dlouhodobě navázanou spoluprací, potvrzenou společnými aktivitami v minulých letech. Košice jsou svou skladbou obyvatel, městskými specifiky, velikostí i sociální problematikou velmi podobné Ostravě. Akutně řeší například otázku inkluze s ohledem na sociálně vyloučené lokality.

V úvodu stáže jsme byli přijati v historických prostorách radnice, kde se s námi setkali náměstkyně primátora města Košice Lucie Gurbáľová, vedoucí odd. školství Beáta Lopušniaková a vedoucí protokolu a zahraničních vztahů Martina Baníková.

Měli jsme rovněž možnost navštívit pět základních škol: ZŠ Krosnianská 4, ZŠ Postupimská 37, ZŠ Podjavorinskej 1, ZŠ Janigova2, ZŠ Starozagorská 8 a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na ul. Karpatská.

Cílem stáže bylo seznámit se s ověřenými postupy zařazení dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu, získat nové poznatky, využít je a aplikovat v praxi. Nedílnou součástí bylo sdílení zkušeností z praxe, o které se ostravští účastníci stáže navzájem podělili se slovenskými kolegy.

Stáže se zúčastnili:

za ÚMOb MOaP vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit Miroslava Rychtáriková, za školy v obvodu Ostrava-Jih ředitelka ZŠ V. Košaře Radka Palátová a zástupkyně ředitelky ZŠ V. Košaře Hana Konopásková.

Za školy v obvodu Ostrava-Vítkovice zástupkyně ředitele ZŠ Šalounova Alena Tůmová a pedagožka Jelena Trávníčková.

Za obvod Ostrava-Poruba ředitelka ZŠ I. Sekaniny Miroslava Bukovská a ředitelka ZŠ Porubská 832 Hana Petrová.

Za obvod Ostrava-Michálkovice sociální pedagožka ZŠ U Kříže Libuše Pecková-Svitáková a za obvod Ostrava-Proskovice pedagožka ZŠ Staroveská Jana Švardalová. Dalšími účastníky byli vedoucí PS MAP II OV – Rovné příležitosti Eva Sroková a nakonec za Magistrát města Ostravy koordinátor inkluze Katarína Rudyncová a metodička školních asistentů a asistentů pedagoga Dana Zemánková.