Zveme vás na konferenci o rovných příležitostech

Zobrazit: Zveme vás na konferenci o rovných příležitostech

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III se ve čtvrtek 21. října 2021 uskuteční v budově Nové radnice konference zaměřená na rovné příležitosti v základním a mateřském vzdělávání.

Odborný program zahájí psycholog Jan Svoboda přednáškou na téma motivace žáků směrem k výuce. Následně budou prezentována aktuální oborová témata jako záškoláctví, práce s talentem dítěte, nástup zahraničního žáka na ZŠ či spolupráce učitele s asistentem pedagoga. Vítáni jsou nejen odborníci z řad pedagogů, školních psychologů, speciálních a sociálních pedagogů, asistentů, ale také široká veřejnost se zájmem o problematiku vzdělávání.

Přihlásit se můžete online v tomto odkazu: konference Rovné příležitosti v Ostravě.

PROGRAM KONFERENCE:

 • 08.30   Registrace
 • 09.00   Úvodní slovo – náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová
 • 09.20   Jak zvýšit motivaci žáků směrem k výuce  – psycholog Jan Svoboda
 • 10.20   Pauza na kávu
 • 10.35   Nástup žáka-cizince do ZŠ – Dagmar Půdová
 • 11.05   Příklady dobré praxe se zaváděním odborných pozic ve školách
 •              Pozice asistenta sociální inkluze v MŠ – Jarmila Karnovská
 •              Fungování školního poradenského pracoviště, jeho přínos a překážky – Zuzana Škapová
 •              Pozice sociálního pedagoga, jeho úloha ve škole – Jakub Neubauer
 • 12.15   Obědová přestávka
 • 13.00   Spolupráce učitele s asistentem v prostředí inkluzivního vzdělávání – Pavlína Baslerová
 • 13.30   Práce s talentem dítěte – Michaela Holišová
 • 14.00   Záškoláctví a jak ho řešit– Lucie Škvaridlová
 • 14.30   Závěrečná diskuse, zakončení

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.